Wideosamouczki

Dodawanie elementów do planu ładowania

 

Planowanie ładunków do więcej przestrzeń ładunkowych

 

Importowanie elementów ładunku z Microsoft Excel

 

Kontrola planu ładunku w wyświetlaniu 3D

 

Ręczna regulacja planu ładowania

 

Bonus – Jak zaplanować załadunek? Używać EasyCargo:)