V dnešní době začaly automatizacetechnologie hrát nesmírně důležitou roli. Logistika, stejně jako mnoho dalších odvětví, se snaží vnést inovace do zásobování pomocí autonomních vozidel, aby se posunulo vpřed a drželo krok s dobou.

 

Mercedes Benz: Jak budou vypadat samořiditelné vozy v roce 2025

Zdroj: https://autodiscoveries.com/2025-mercedes-self-driving-truck-driving-itself-mercedes-future-truck/

 

Vzhledem k tomu, že řidiči jsou zodpovědní za 94 % dopravních nehod na celém světě, není těžké dojít k závěru, že nahrazení lidského řidiče počítačem sníží počet dopravních nehod a zvýší bezpečnost na silnicích. Stejně tak skutečnost, že řidič nebude placen, protože vozidlo je autonomní, že se vyhne povinným přestávkám, že náklad bude doručen rychleji a včas a že dojde ke zvýšení zisku díky vymizení škod způsobených lidským faktorem, činí autonomní logistiku velice atraktivní pro mnoho investorů. Samozřejmě nelze opominout, že tato situace zvýší v některých odvětvích nezaměstnanost. Stejně tak otázka, kdo bude právně odpovědný v případě případné nehody, patří mezi problémy, pro které se prozatím nenašlo žádné řešení.

Při porovnávání nákladů u autonomního a manuálního řízení obecně nemusíme brát v úvahu příliš odlišné parametry. Ve srovnání s manuální jízdou však autonomní řízení neustále spolupracuje s dopravní telematikou, aby umožnilo efektivnější jízdu, automaticky naplánovalo nejefektivnější trasu a vyhnulo se objížďkám na frekventovaných silnicích. Jízdní vlastnosti lze kontrolovat a upravovat v závislosti na časových a energetických požadavcích.

Umělá inteligence nebo strojové učení shromažďuje, interpretuje a prioritizuje data. Neuniknou jí objekty, které jsou mnohem dále, než je lidské oko schopno dohlédnout, a to i ve tmě nebo v dešti, a pořizuje 360stupňové snímky v reálném čase a interpretuje je.

Důležité je, že autonomní systém není rozptylován jako lidský řidič. Nezajímá ho přepínání rádia, chatování, psaní SMS zpráv, pití kávy – činnosti, kterým je třeba se během jízdy co nejvíce vyhnout – a co je důležitější, u počítače neexistují žádné mrtvé úhly.

 

Autonomní nákladní vozy neustále spolupracují s telematikou

Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/unlocking-full-potential-connected-trucks-through-analytics-babaei/?articleId=6349031556685922304

 

Autonomní logistika v praxi

Uveďme několik příkladů, kde byla autonomní logistika poprvé použita nebo testována. V roce 2016 se soukromé společnosti podařilo doručit padesát tisíc plechovek piva na cílovou adresu pomocí prototypu autonomního vozidla, které vyrobila. Stejně tak světoznámá automobilka Volvo patří mezi společnosti, které zvyšují své investice do této oblasti. Představila Volvo Vera, autonomní nákladní vůz, který vypadá jako sportovní automobil. Ano, čtete správně – Vera nemá prostor vyhrazený pro řidiče, Volvo se postaralo o to, aby se design vozidla velmi podobal sportovním vozům, čímž přitahuje pozornost těch, kteří jej spatří. Inženýři z týmu, který vozidlo vyvíjí, uvádějí, že si při vzniku myšlenky na model autonomního nákladního vozu položili otázku, jaké by mohlo být ideální dopravní řešení, a že chtěli vytvořit jiný design, který by přenesl chápání dopravy do budoucnosti.

 

Volvo Vera - autonomní nákladní vozidlo

Zdroj: https://www.volvotrucks.se/sv-se/news/magazine-online/2020/automatisering-paverkan-foerarjobb.html

 

Vzhledem k tomu, že největší světové společnosti do této oblasti investují obrovské prostředky, není těžké předpovědět, že pojmy jako autonomní kamiony a autonomní logistika v budoucnu ještě mnohokrát uslyšíme! Doba se mění, technologie se vyvíjejí a logistický průmysl s nimi musí držet krok.

Berk Farsak | 15. Srp 2022