W 2021 roku ruch w przewozach kontenerowych w Hiszpanii wzrósł o 5.5% w stosunku do jego poprzedniego roku oraz o 1.2% w porównaniu do 2019 r. Ponadto w pierwszej połowie 2022 roku całkowity ruch portowy przekroczył już 284.7 mln, co stanowi wzrost o 7.3% w stosunku do 2021 r.

 

Port w Barcelonie

Źródło: https://www.porttechnology.org/news/port-of-barcelona-sees-increase-in-rail-container-traffic/

 

Czołowe państwo w europejskim ruchu kontenerowym

Hiszpania już w 2020 roku odnotowała największą liczbę obsługiwanych kontenerów spośród państw całej Europy. Liczba ta wyniosła 16.7 milionów TEU, co stanowiło 17.7% całkowitej liczby obsługiwanych kontenerów w Unii Europejskiej. Tuż za Hiszpanią plasują się Niemcy (14,9%), a następnie Holandia (14,5%).

 

Wolumen kontenerów obsłużonych w portach głównych, 2010, 2019 i 2020

Źródło: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Volume_of_containers_handled_in_main_ports,_2010,_2019_and_2020_(million_TEUs).png

 

Zarówno chaos morski, jak i wyższe koszty wydają się nie wywierać znaczącego wpływu na wzrost ruchu kontenerowego

Hiszpańskie porty przez ostatnie pół roku funkcjonowały względnie normalnie, pomimo braku kontenerów, globalnego wzrostu cen, napięć w łańcuchach dostaw, a teraz skutków wojny na Ukrainie.

W minionych dziesięcioleciach hiszpańskie porty stały się strategiczną infrastrukturą o kluczowym znaczeniu dla europejskiego i światowego handlu. Położone są one u zbiegu najważniejszych szlaków morskich na osi wschód-zachód, które łączą główne porty europejskie z Ameryką i Azją. Ponadto są one również bardzo dobrze usytuowane na osi północ-południe, które łączą Europę i Afrykę. Biorąc pod uwagę tę uprzywilejowaną pozycję, w nadchodzących latach wszystko wskazuje na dalszy wzrost ruchu kontenerowego, a zasadzie wszelkiego rodzaju towarów.

 

Port w Walencji

Źródło: https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/luz-de-cruce/noticias/amanece-puerto-valencia-20210504_1272171

 

Wszystko wskazuje na to, że 2022 r. nie zawiedzie

Jak dotąd w 2022 roku, całkowity ruch portowy w Hiszpanii w okresie od stycznia do czerwca osiągnął 284 690 064 ton. Stanowi to wzrost o 7.3% w porównaniu z danymi z 2021 roku. Trend wzrostowy z pewnością nie jest chwilowy.

W pierwszej połowie tego roku przez Port Barcelona zostało przetransportowanych 36.3 mln ton, co przebija jego dotychczasowy rekord w całkowitym ruchu towarowym. Oznacza to wzrost o 11% w stosunku do 2021 roku i o 6% w stosunku do 2019 r. Można zatem stwierdzić, że poziom sprzed pandemii został przekroczony. Ściślej mówiąc, w kontenerach osiągnięto liczbę 1.8 mln TEU, co jest kolejnym historycznym rekordem.

 

Port w Barcelonie

Source: https://www.elestrechodigital.com/2020/12/11/el-puerto-de-barcelona-es-el-que-mas-ha-notado-la-caida-del-trafico-de-contenedores-en-espana/

 

Wzrost inwestycji, zwłaszcza w cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju

W okolicznościach, w jakich się znajdujemy t.j. era postpandemiczna, przeróżne sektory stawiają na cyfryzację i ograniczanie szkód wyrządzanych środowisku. Z tych właśnie powodów porty hiszpańskie zainwestują 11 bilionów euro do 2025 roku. Oznacza to wzrost inwestycji o 46%.

W tym artykule chcemy podkreślić znaczenie digitalizacji szczególnie jako narzędzia do maksymalizacji efektywności. Może ono przyczyniać się do zwiększenia ładunków przewożonych w kontenerach. Z pewnością to m.in. dzięki cyfryzacji hiszpańskie porty osiągają rekordowe wyniki.

Koszty i czas transportu stale rosną. Optymalizacja ładunku w każdym kontenerze do maksimum może zaoszczędzić nam pieniędzy oraz nerwów. Zawsze istotne jest, aby zoptymalizować ładunek tak, aby niepotrzebnie nie wysyłać większej liczby kontenerów. Szczególnie w czasach niepewności w wielu względach.

Dlatego właśnie warto zainwestować w program taki jak EasyCargo, który pozwala zmniejszyć obawy oraz zwiększyć efektywność, a tym samym dochodowość firmy. Światowy ruch kontenerowy nadal nabiera na sile i znaczeniu. Brak inwestowania oraz dostosowywania się do zmian w branży może wiązać się z dużymi kosztami, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są najbardziej narażone na pozostanie w tyle za konkurencją w prężnie rozwijającym się sektorze TSL.

Jaume Guasch | 14. 11. 2022