Vad handlar Erbjudandet av företagslicenser om?

Erbjudandet av företagslicenser har tagits fram framför allt för stora företag som behöver större antal licenser för sina anställda eller till och med har flera filialer i olika länder, som gärna skulle använda EasyCargo.

Du kan även beställa fler licensnycklar samtidigt, oavsett om det handlar sig om års- eller månadslicenser eller till och med dygnskort. Sedan tilldelar du licensnycklarna enkelt till enskilda anställda eller filialer när de behöver dem. Nycklarna kan aktiveras när som helst och gäller i upp till fem år från köpet.

Det är inte bara enklare än om licenser skulle beställas av enskilda anställda eller filialer, du får till och med en 30% rabatt på hela köpet, om det totala priset på beställningen överstiger $ 1 500 eller 1 200 EUR.

Sist men inte minst erbjuder vi till de bolag som utnyttjar vårt Erbjudande av företagslicenser att vi tar fram sådan dokumentation som inte ingår i vårt standarderbjudande till kunder och som ofta krävs av stora bolag.

Vem riktar sig programmet till?

Programmet har skapats framför allt för stora bolag med centraliserade inköpsavdelningar, dock kan alla som uppfyller villkoren delta i det och använda sig av programmets förmåner.

Vilka förmåner ingår i programmet?

Inköpsavdelningen gör ett enda inköp och berörda individer i bolaget kan sedan använda sig av licenserna när de behöver dem. Samtidigt får du en 30% rabatt. Till skillnad från vår rabatt för köp av tre eller fler årslicenser kan du med Erbjudandet av företagslicenser beställa både års- och månadslicenser och till och med också dygnskort med en 30% rabatt!

Vi är också medvetna om att stora bolag brukar vara mer krävande när det gäller dokumentation. Räcker det inte med vår prislista och behöver du ett prisanbud? Behöver du att ditt erbjudande godkänns? Fylla ut ett formulär angående datasäkerhet, GDPR o. dyl.? Vi gör det gärna för dig i samband med Erbjudandet av företagslicenser.

Vilka är villkoren?

Villkoren är mycket enkla – licenserna måste köpas inom en beställning, det totala priset på beställningen måste överstiga $1500 (eller 1200 EUR) och du behöver följa stegen i avsnittet Hur utnyttjar jag erbjudandet?.

Hur utnyttjar jag erbjudandet?

För att du ska kunna utnyttja de ovan beskrivna förmånerna, räcker det med att kontakta oss på e-postadressen enterprise@easycargo3d.com, skriv att du är intresserad av Erbjudandet av företagslicenser och ange följande uppgifter:

  • Bolagets namn
  • Hur många licenser och vilken sort (års-, månads-, dygns-) du vill beställa
  • Önskad valuta (CZK, EUR, USD)
  • Önskad betalningsmetod (internationell banköverföring eller Transferwise)
  • Du kan också ange ditt telefonnummer, vilket kan i vissa fall snabba på hela processen

Jag behöver fler detaljer

Självklart. Skriv bara till oss på enterprise@easycargo3d.com och fråga om vad du än undrar. Du kan också skicka ditt telefonnummer till oss, om du föredrar att vi ringer till dig.