Om programmet

Programmet EasyCargo för skolor är avsett endast till skolor och utbildningsinstitutioner – tilldelade licenser får endast användas i utbildningssyften. Ifall skolan eller utbildningsinstitutionen inte respekterar detta villkor avslutas samarbetet inklusive samtliga förmåner som ingår i programmet.

Arbetsblad

Ladda ned arbetsblad för att testa dina studenters kunskaper. Uppgifterna är noga planerade så att du kan testa så många funktioner i EasyCargo som möjligt.

Svaren är tillgängliga för alla medlemmar i programmet på begäran.

Gratis Container Puzzle

Pusslet Container Challenge Puzzle är utmärkt för att visa hur komplicerat det är med lastningsplaneringar. Det är populärt framför allt bland lärare som använder det för att tydligt förklara principen med lastningsplaneringen.

EasyCargo i praktiken

Med EasyCargo behöver du inte vara rädd för att studenterna inte kommer att använda de förvärvade kunskaperna efter att de gått ut skolan. Vårt program används av fler än 1000 bolag i hela världen!