Om programmet

EasyCargo för skolor är ett unikt program för undervisning av lastningsplanering på skolor, universitet och övriga utbildningsinstitutioner som befattar sig med logistik.

Ta reda på hur du kan anmäla dig till programmet och på så sätt utnyttja alla förmåner i det!

Arbetsblad

Ladda ned arbetsblad för att testa dina studenters kunskaper. Uppgifterna är noga planerade så att du kan testa så många funktioner i EasyCargo som möjligt.

Svaren är tillgängliga för alla medlemmar i programmet på begäran.

Gratis Container Puzzle

Pusslet Container Challenge Puzzle är utmärkt för att visa hur komplicerat det är med lastningsplaneringar. Det är populärt framför allt bland lärare som använder det för att tydligt förklara principen med lastningsplaneringen.

EasyCargo i praktiken

Med EasyCargo behöver du inte vara rädd för att studenterna inte kommer att använda de förvärvade kunskaperna efter att de gått ut skolan. Vårt program används av fler än 1000 bolag i hela världen!