Överväger du att ansluta dig till vårt program EasyCargo för skolor? Om du köper minst en årslicens, har du rätt till en gåva – EasyCargo Container Challenge Puzzle värd $ 59 gratis!

Om du redan är med i vårt program, kan du också få gåvan. Det räcker med att uppfylla ett av följande villkoren:

  • Köp en skollicens för minst 1 år. Till en skollicens får du 19 licenser gratis för samma period. Licenserna kan användas av både lärare och studerande.
  • Skriv an artikel om samarbetet mellan oss på skolinstitutionens webbplats. Artikelns längd är valfri, du kan ange även praktiska erfarenheter, bifoga foton eller skärmdumpar på studiearbeten. Artikeln måste dock innehålla vår logo (denna eller denna) samt länk till sidan www.easycargo3d.com/sv/.
  • Utlys en tävling med vår container som priset. Informera om vinnaren på din skolas webbplats efter tävlingens slut, vår logo (denna eller denna) måste återigen vara med samt länk till sidan www.easycargo3d.com/sv/. Priset skickas till vinnaren efter att informationen publiceras på er webbplats.

Oavsett vilket alternativ du väljer, informera oss senast 15 dagar i förväg så att vi kan bekräfta att villkoret uppfyllts enligt förväntningar samt att containern är tillgänglig på vårt lager.

Du kan naturligtvis köpa pusslet även utan att behöva vara medlem i vårt program, du kan göra det i vår webbutik.