Bạn đang nghĩ đến việc tham gia chương trình học EasyCargo của chúng tôi? Nếu bạn mua ít nhất một giấy phép hàng năm, bạn sẽ được nhận quà – Bộ xếp hình Container EasyCargo Challenge Puzzle trị giá 59 đô la miễn phí!

Nếu bạn đã tham gia chương trình của chúng tôi, bạn cũng có thể nhận được quà tặng này. Chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Mua giấy phép ít nhất 1 năm cho trường học. Chúng tôi sẽ thêm 19 giấy phép miễn phí trong cùng thời gian vào một giấy phép trường học. Cả giáo viên và học sinh đều có thể sử dụng giấy phép.
  • Viết một bài báo trên trang web của trường về sự hợp tác với chúng tôi. Bài viết có thể dài bất kỳ, bạn cũng có thể trình bày kinh nghiệm thực tế của mình, ảnh chụp hoặc ảnh chụp màn hình bài làm của sinh viên. Tuy nhiên, bài viết phải có hình ảnh biểu trưng của chúng tôi (cái này hoặc cái này) và liên kết đến www.easycargo3d.com/vi/.
  • Thông báo một cuộc thi mà giải thưởng sẽ là container của chúng tôi. Khi kết thúc, hãy thông báo về người thắng cuộc trên trang web của trường bạn, phải có logo của chúng tôi (cái này hoặc cái này) và liên kết đến www.easycargo3d.com/vi/. Giải thưởng sẽ được gửi đến người thắng cuộc sau khi thông tin này được công bố trên trang web của bạn.

Dù bạn chọn khả năng nào thì bạn cũng phải thông báo cho chúng tôi trước ít nhất 15 ngày để xác nhận rằng điều kiện đã được thực hiện theo mong đợi và container có sẵn trong kho.

Tất nhiên, bạn có thể mua bộ xếp hình mà không cần là thành viên của chương trình và tại cửa hàng điện tử của chúng tôi.