EasyCargo được cung cấp trực tuyến trên trình duyệt web của bạn. Trong 10 ngày đầu tiên, bạn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí tất cả các chức năng của sản phẩm mà không cần phải nhập thẻ tín dụng. Sau đó bạn có thể quyết định nếu bạn mua một tháng hoặc thuê bao hàng năm.

Giá sau đây là chưa có thuế GTGT.

Thẻ một ngày

/1 người sử dụng
Sử dụng EasyCargo trong vòng 24 tiếng. Kích hoạt thẻ bất cứ lúc nào bạn muốn. Tổng số thẻ ít nhất phải mua là 10.

Giấy phép tháng

/1 người sử dụng
Một giấy phép có giá trị một tháng. Không ràng buộc.

Giấy phép năm

/1 người sử dụng/tháng
Bạn tiết kiệm được 15%
Thanh toán một lần mỗi năm .
Bạn tiết kiệm được 30%
Khi mua giấy phép cho 3 và nhiều người sử dụng.

Các trường đại học và những tổ chức giáo dục khác

Bạn là giáo sư hoặc giáo viên và muốn sử dụng EasyCargo trong lớp học của mình để chứng minh việc lập kế hoạch xếp hàng hiệu quả không?

Bạn có muốn học sinh học cách làm việc với chương trình này không?

Đây là chương trình EasyCargo cho bạn với các trường học!

Giấy phép cho công ty

Bạn là một công ty lớn cần nhiều giấy phép cho nhiều người sử dụng hoặc cho các chi nhánh? Bạn cần tài liệu trên tiêu chuẩn chẳng hạn như giá ưu đãi chính thức hoặc đơn đặt hàng được phê duyệt chính thức không? Khi thực hiện một giao dịch mua với tổng số tiền vượt quá 2400 USD, bạn sẽ được giảm giá 30% cho toàn bộ đơn đặt hàng!

Làm thế nào để đăng ký bản đầy đủ?

E-shop

Bạn hay xem đóng góp của chúng tôi trong Tạp chí vè việc đặt mua giấy phép qua e-shop.

Phương thức đặt hàng này không chỉ nhanh nhất mà còn tiện lợi cho những khách hàng vì các lý do khác nhau không thể hoàn tất việc đặt hàng ngay trong ứng dụng.

Bạn có thể mua chìa khóa giấy phép cho cả ba loại giấy phép/thẻ. Những thẻ này chỉ bán trong gói 10 thẻ. Nếu bạn cần số lượng khác thì bạn hãy đặt mua trực tiếp trong ứng dụng (xem dưới đây) hoặc liên hệ với chúng tôi. Tổng số thẻ ít nhất phải mua là 10.

 

Ứng dụng EasyCargo

Bạn hãy xem video hướng dẫn của chúng tôi trong đơn đặt mua giấy phép và thẻ ngay trong ứng dụng.

Phương thức này cung cấp nhiều lựa chọn khi mua giấy phép/thẻ. Bạn có thể dặt mua chính xác số thẻ (klhoong chỉ có 10 trong gói). Hơn nữa có còn có khả năng lựa chọn giữa thanh toán một lần, trả trước hoặc chọn đơn vị tiền tệ.

Nếu bạn muốn đặt hàng ngay trong ứng dụng thì bạn hãy đăng ký và ở mục Giấy phép bạn gõ vào phần Đặt tiếp thẻ hoặc giấy phép bổ sung nữa.

 

Quan trọng: để mua giấy phép với giá giảm, hãy mua trực tiếp trong ứng dụng của chúng tôi.

 

Bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu với EasyCargo?