Đơn hàng bằng EUR và các đơn vị tiền tệ khác: Đăng nhập vào ứng dụng EasyCargo và nhập đơn hàng vào mục Giấy phép.

Lưu ý quan trọng: Các chìa khóa kích hoạt cho giấy phép / thẻ không được hoàn lại. Bạn có thể kiểm tra ứng dụng EasyCargo trước khi mua chìa khóa cấp phép. Chúng tôi cung cấp bản dùng thử miễn phí 10 ngày của phiên bản đầy đủ, chỉ cần đăng ký.