Multi-pickup: handle multiple items at once Martina Krupičková | 11. Jun 2024

We have further improvements to EasyCargo that will make your work even easier and faster. It's no news that in EasyCargo, you have the option to manually adjust individual items within the load planning process. You can move items from place to place, rotate them, or remove them from the load planning compartment. 

Until now, you could only manipulate one item at a time. So if you wanted to move, for example, an entire column of cargo to another location, you had to move each item one by one. This is a bit impractical, don't you think? That's why we created a new feature: multi-pickup. With this feature, you can now move entire columns or even sets of boxes. How does multi-pickup work?

Chi tiết

Personalize your mouse speed and zooming Martina Krupičková | 27. May 2024

Do you use a MacBook or touchpad to work with EasyCargo? Then this new functionality will make your work much more enjoyable. In the EasyCargo app, you can view your 3D load planning from all sides, zoom in, and manipulate individual items at your will. If you have used this feature, you probably know that the controls used to be very sensitive on some platforms and it was not always easy to get the exact view you needed.

That's why we've added the ability to adjust the zoom speed and mouse movement speed. This allows each user to customize the controls exactly as they see fit.

Chi tiết

See you in Perú Cargo Week! Martina Krupičková | 7. May 2024

We are excited to announce that EasyCargo will be participating in the international freight forwarding, logistics, and foreign trade exhibition Perú Cargo Week. This is a key event of the Peruvian port logistics and foreign trade industry that will take place on May 15, 16, and 17, 2024 from 12:00 to 19:00 at the Jockey Lima - Peru exhibition center.

 

Chi tiết

Add your company logo to your print reports Martina Krupičková | 2. Nov 2023

If you send your loading documents to other business partners, then you'll find the new functionality we've added to the software useful. You can now add your company logo to your reports and make your documents become company materials.

To insert your logo, you need to edit your company profile. You can get there via the profile tab located in the top right corner.

Chi tiết

Chức năng mới: Tự động lưu trữ tải Martina Krupičková | 9. Mar 2023

Chúng tôi đã thêm một chức năng mới vào phần mềm lập kế hoạch tải EasyCargo cho phép bạn tự động lưu trữ tất cả các tải của mình. Nó sẽ có giá trị nếu trong Mục tải và báo cáo  bạn có hàng trăm mà không ít trong số đó bạn không hiểu nhiều về chúng. 

Nhờ vậy bạn có thể truy cập Kho lưu trữ tải của mình thông qua Mục tải và báo cáo. Bạn có thể tìm thấy nút bên dưới bảng sau phần chọn Nhập tải và Hiển thị lưu tự động.

Chi tiết

Tải „từng bước“ mới với chú thích Martina Krupičková | 19. Dec 2022

Từ giờ trở đi, bạn sẽ biết nên tải dần mặt hàng nào và với số lượng bao nhiêu. Trong ứng dụng chúng tôi đã thêm chú thích, nhờ đó bạn có thể dễ dàng sắp xếp từng bước tải. Điều chỉnh này được cải tiến khác với báo cáo tải “từng bước” mà chúng tôi đã viết trong bài viết này như thế nào? Bạn sẽ biết thêm điều này trong các dòng tiếp theo.

Như bạn có thể đã biết, với việc tải "từng bước", bạn biết trình tự các mặt hàng riêng lẻ được đặt trong khu vực xếp hàng. Bạn có thể theo dõi quá trình tải trực tiếp trong ứng dụng bằng hình ảnh. Chỉ cần tạo tải và ấn vào biểu tượng video để bạn có thể theo dõi hình ảnh.

Chi tiết

Bạn có nhớ bài đăng gần đây của chúng tôi, nơi chúng tôi đã công bố ba bài tập thực hành nhằm kiểm tra kiến ​​thức của bạn về lập kế hoạch tải trong EasyCargo không? Chính những bài tập này (có sửa đổi đôi chút) là một phần của bảng tính - một tập hợp các nhiệm vụ phức tạp chủ yếu dành cho học sinh trung học và đại học.

 

Chi tiết

Có lẽ chúng tôi có cho các bạn thông tin mới lớn nhất trong năm về việc lập kế hoạch xếp hàng: EasyCargo có thể tải các kệ hàng! Không chỉ vậy, chúng tôi đã phát triển một thuật toán đặc biệt, khi tải cùng loại mặt hàng trên kệ để tận dụng tối đa không gian. Chúng ta sẽ xem mô tả chi tiết và điều này có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn.

 

Chi tiết