Add your company logo to your press reports Martina Krupičková | 2. Nov 2023

If you send your loading documents to other business partners, then you'll find the new functionality we've added to the software useful. You can now add your company logo to your reports and make your documents become company materials.

To insert your logo, you need to edit your company profile. You can get there via the profile tab located in the top right corner.

Chi tiết

Chức năng mới: Tự động lưu trữ tải Martina Krupičková | 9. Mar 2023

Chúng tôi đã thêm một chức năng mới vào phần mềm lập kế hoạch tải EasyCargo cho phép bạn tự động lưu trữ tất cả các tải của mình. Nó sẽ có giá trị nếu trong Mục tải và báo cáo  bạn có hàng trăm mà không ít trong số đó bạn không hiểu nhiều về chúng. 

Nhờ vậy bạn có thể truy cập Kho lưu trữ tải của mình thông qua Mục tải và báo cáo. Bạn có thể tìm thấy nút bên dưới bảng sau phần chọn Nhập tải và Hiển thị lưu tự động.

Chi tiết

Tải „từng bước“ mới với chú thích Martina Krupičková | 19. Dec 2022

Từ giờ trở đi, bạn sẽ biết nên tải dần mặt hàng nào và với số lượng bao nhiêu. Trong ứng dụng chúng tôi đã thêm chú thích, nhờ đó bạn có thể dễ dàng sắp xếp từng bước tải. Điều chỉnh này được cải tiến khác với báo cáo tải “từng bước” mà chúng tôi đã viết trong bài viết này như thế nào? Bạn sẽ biết thêm điều này trong các dòng tiếp theo.

Như bạn có thể đã biết, với việc tải "từng bước", bạn biết trình tự các mặt hàng riêng lẻ được đặt trong khu vực xếp hàng. Bạn có thể theo dõi quá trình tải trực tiếp trong ứng dụng bằng hình ảnh. Chỉ cần tạo tải và ấn vào biểu tượng video để bạn có thể theo dõi hình ảnh.

Chi tiết

Bạn có nhớ bài đăng gần đây của chúng tôi, nơi chúng tôi đã công bố ba bài tập thực hành nhằm kiểm tra kiến ​​thức của bạn về lập kế hoạch tải trong EasyCargo không? Chính những bài tập này (có sửa đổi đôi chút) là một phần của bảng tính - một tập hợp các nhiệm vụ phức tạp chủ yếu dành cho học sinh trung học và đại học.

 

Chi tiết

Có lẽ chúng tôi có cho các bạn thông tin mới lớn nhất trong năm về việc lập kế hoạch xếp hàng: EasyCargo có thể tải các kệ hàng! Không chỉ vậy, chúng tôi đã phát triển một thuật toán đặc biệt, khi tải cùng loại mặt hàng trên kệ để tận dụng tối đa không gian. Chúng ta sẽ xem mô tả chi tiết và điều này có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn.

 

Chi tiết

Do Microsoft sẽ chính thức đóng cửa trình duyệt Internet Explorer trong năm nay, chúng tôi đã quyết định EasyCago chấm dứt hỗ trợ đăng nhập vào ứng dụng bằng trình duyệt này.

Để tiếp tục sử dụng EasyCargo, các bạn hãy chuyển qua  một trong các trình duyệt website sau: Chrome, Firefox, Safari, Opera hoặc Microsoft Edge.

Chi tiết