Về chương trình

Chương trình EasyCargo cho các trường học chỉ dành cho trường học và tổ chức giáo dục – giấy phép được cấp chỉ có thể sử dụng cho các mục đích giáo dục. Nếu trường học hoặc tổ chức giáo dục không tuân thủ điều kiện này, việc hợp tác sẽ bị chấm dứt, bao gồm cả các lợi ích được cung cấp trong chương trình.

Trang làm việc

Tải trang làm việc để kiểm tra kiến ​​thức của học sinh. Các nhiệm vụ được thiết kế cẩn thận để bạn có thể thử nhiều tính năng của EasyCargo nhất có thể.

Kết quả có sẵn cho tất cả các thành viên của chương trình theo yêu cầu.

Container Puzzle miễn phí

Bộ xếp hình Container tuyệt vời để thể hiện sự phức tạp của việc lập kế hoạch xếp hàng. Nó đặc biệt phổ biến với các giáo viên, những người sử dụng nó để giải thích bản chất của việc lập kế hoạch chi phí.

Sự hỏi lại

Trong thực tế Với EasyCargo, bạn không phải lo lắng rằng học sinh sẽ không sử dụng được kiến ​​thức đã học sau khi tốt nghiệp ra trường. Hơn 1000 công ty từ khắp nơi trên thế giới sử dụng chương trình của chúng tôi!