Bạn có nhớ bài đăng gần đây của chúng tôi, nơi chúng tôi đã công bố ba bài tập thực hành nhằm kiểm tra kiến ​​thức của bạn về lập kế hoạch tải trong EasyCargo không? Chính những bài tập này (có sửa đổi đôi chút) là một phần của bảng tính – một tập hợp các nhiệm vụ phức tạp chủ yếu dành cho học sinh trung học và đại học.

 

EasyCargo cho trường học – bảng tính

Các bài tập được chọn để bạn có thể thử nhiều chức năng của chương trình EasyCargo, từ tải ba sản phẩm đến tải phức tạp hơn bằng cách sử dụng các nhóm ưu tiên, điều chỉnh tải theo cách thủ công, tạo mẫu xem trước từng bước về quá trình tải hoặc tạo khu vực tải hàng riêng.

Cách tiến hành khi làm việc với trang tính

Chúng tôi đã chuẩn bị các bảng tính trong hai phiên bản. Phiên bản đầu chỉ chứa các nhiệm vụ được giao dành cho chung có sẵn để tải miễn phí. Phiên bản hai chứa quy trình và giải pháp cho tất cả các nhiệm vụ và chỉ dành cho các giáo viên đã đăng ký trong chương trình EasyCargo cho trường học.

Để làm bài tập bạn chỉ cần có tài khoản EasyCarg và truy cập internet. Bài tập chung có sẵn ở dạng PDF hoặc dưới dạng tài liệu Google. Nếu bạn có thể, hãy làm việc với phiên bản PDF – bạn có thể chèn hình ảnh hoặc câu trả lời trực tiếp vào các ô thích hợp, giúp việc giải quyết bài tập dễ dàng hơn nhiều.

 

Cách tiến hành khi làm việc với trang tính của EasyCarga

Tôi có thể tải trang tính ở đâu

Như đã đề cập, có hai phiên bản. Bạn có thể tải phiên bản chung tại các liên kết sau:

Tôi có thể tìm giải pháp ở đâu

Phiên bản hai của trang tính, tức là phiên bản có quy trình chi tiết và giải pháp cho tất cả các bài tập, chỉ dành cho các giáo viên và giáo sư đã đăng ký trong chương trình EasyCargo dành cho trường học. Để có nó, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ education@easycargo3d.com và chúng tôi sẽ gửi ngay cho bạn.

Tôi đã có giải pháp, cần làm gì tiếp theo

Xin chúc mừng! Sau khi phát hành loạt trang tính tiếp theo, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email nếu bạn tham gia chương trình.

Nếu bạn chưa và không có kế hoạch tham gia chương trình, bạn có thể đăng ký để nhận bản tin dưới đây. Nhờ vậy, bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan không chỉ về các bài tập mới mà còn về tất cả các cải tiến quan trọng của ứng dụng EasyCargo!

Anna Melounová | 22. Jul 2022