Lên kế hoạch giảng dạy trong các trường học, trường đại học và các cơ sở giáo dục khác.

Chúng tôi cung cấp những gì cho các trường học?

Chúng tôi cung cấp cho các trường học giấy phép sử dụng một năm với tất cả các tính năng và các bản cập nhật miễn phí. Giấy phép này dành cho giáo viên làm quen với chương trình và sử dụng nó trong chủ đề/khóa học của mình nhằm minh họa thực tế cách làm việc với nó. Thông qua tài khoản của giáo viên có thể cấp quyền truy cập ứng dụng trong 30 ngày cho sinh viên để họ cũng thử làm việc với EasyCargo và có thể thử giải bài tập của chúng tôi. Bạn phải thông báo số lượng sinh viên mà bạn muốn kích hoạt giấy phép và ngày bắt đầu của những giấy phép này trước ít nhất 48 giờ cho education@easycargo3d.com.

Gợi ý: Bạn hãy đọc những gì giáo viên nói về EasyCargo.

Làm thế nào để trở thành một phần của chương trình?

Gửi email cho chúng tôi đến education@easycargo3d.com với các thông tin sau:

  1. Họ và tên giáo viên/giáo sư
  2. Tên cơ sở giáo dục của bạn + trang web
  3. Bạn viết thư cho chúng tôi từ quốc gia nào
  4. Email của bạn, mà bạn đã đăng ký trong ứng dụng EasyCargo và chúng tôi sẽ kích hoạt giấy phép (nếu nó không nằm trên cùng một miền với cơ sở giáo dục của bạn, thì hãy đính kèm bản quét xác nhận của hiệu trưởng trường rằng bạn là giáo sư của cơ sở đó)
  5. Nếu bạn muốn phân bổ giấy phép sinh viên 30 ngày, vui lòng cho chúng tôi biết số người và ngày được kích hoạt

Chúng tôi có thể xử lý yêu cầu trên trong vòng 5 ngày làm việc.

Bạn cần thêm giấy phép cho các giáo viên, thời gian dài hơn với giấy phép cho các sinh viên hoặc bạn là sinh viên và cần quyền truy cập ngắn hạn vào ứng dụng?

Xin bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi tại education@easycargo3d.com. Chúng tôi có giấy phép cho các trường học với giá ưu đãi và chúng tôi có thể cung cấp cho sinh viên giấy phép dành cho từng cá nhân. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giải thích trọn vẹn và cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất.