Lên kế hoạch giảng dạy trong các trường học, trường đại học và các cơ sở giáo dục khác.

Chương trình dành cho ai?

Chương trình EasyCargo dành cho các trường học chỉ dành cho các trường học và cơ sở giáo dục. Các giấy phép được cấp chỉ có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục.

Trong trường hợp nhà trường hoặc cơ sở giáo dục không tuân thủ điều kiện cơ bản này việc hợp tác sẽ chấm dứt, bao gồm tất cả các lợi ích được cung cấp trong chương trình.

 

Chúng tôi cung cấp những gì cho các giáo viên?

Đối với giáo sư / giáo viên: Giấy phép một năm với tất cả các tính năng và cập nhật miễn phí. Giấy phép này nhằm mục đích giúp giáo viên làm quen với chương trình và khả năng kết hợp việc sử dụng nó vào môn học / khóa học của mình. Hơn nữa, giấy phép có thể được sử dụng để giới thiệu EasyCargo cho sinh viên của mình và để chứng minh khả năng sử dụng chương trình trong thực tế.

Chúng tôi cung cấp cho các sinh viên những gì?

Đối với sinh viên: Có thể truy cập miễn phí trong 14 ngày. Quyền truy cập này sẽ chỉ được cấp cho các tài khoản được tạo trong khuôn khổ tài khoản của giáo sư / giáo viên. Ngày bắt đầu sử dụng các giấy phép này phải được thông báo trước ít nhất 48 giờ tới: education@easycargo3d.com.

Tôi muốn trở thành một phần của chương trình. Vậy phải làm gì?

Các bạn hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ education@easycargo3d.com và cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

  1. Họ và tên của giáo viên / giáo sư
  2. Tên tổ chức giáo dục + trang web của bạn
  3. Trạng thái mà bạn đang viết thư cho chúng tôi
  4. Email của bạn, theo đó bạn đã đăng ký trong ứng dụng EasyCargo, trên đó chúng tôi sẽ kích hoạt giấy phép (nếu giấy phép đó không thuộc cùng miền với tổ chức giáo dục của bạn, hãy đính kèm xác nhận của hiệu trưởng trường rằng bạn là giáo sư của tổ chức đó )
  5. Nếu bạn muốn chuyển nhượng giấy phép mở rộng cho sinh viên, hãy cho chúng tôi biết tổng số và ngày mà họ sẽ có mặt.

Chúng tôi có thể xử lý yêu cầu nói trên trong vòng 5 ngày làm việc.

Tôi cần thêm giấy phép cho giáo viên hoặc thời gian lâu hơn cho giấy phép cho sinh viên. Tôi phải tiếp tục như thế nào?

Trong trường hợp này, bạn cần mua một giấy phép trả phí trong khoảng thời gian bắt buộc (mỗi tháng, hai năm hoặc hai năm, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn) và chúng tôi sẽ thêm 19 giấy phép miễn phí trong cùng một khoảng thời gian. Cả giáo viên và học sinh đều có thể sử dụng các giấy phép này.

Nếu ngay cả ưu đãi này cũng không đủ cho bạn, bạn cần phải chia số lượng giấy phép bổ sung bạn cần để giảng dạy cho 20. Điều này có nghĩa là, ví dụ: đối với 100 giấy phép hàng năm cho trường học của bạn, bạn cần mua 5 giấy phép hàng năm trả phí.

Tôi sẽ trả bao tiền cho EasyCargo?

Bạn không biết mình sẽ cần bao nhiêu giấy phép và giá thành của chúng? Hãy xem sơ đồ sau và mọi thứ với bạn sẽ rõ ngay.