Hiển thị tất cả

1. EasyCargo có thể trợ giúp tôi như thế nào?

2. EasyCargo cung cấp những chức năng gì?

3. Tôi có thể nhập các mục từ Excel không?

4. Có thể lập dữ liệu cơ sở cho các mục tải trực tiếp trong ứng dụng không?

5. Làm thế nào để tôi có thể kiểm soát gói tải 3D?

6. Có thể thử nghiệm miễn phí ứng dụng này?

7. Tôi quên mật khẩu. Tôi sẽ phải làm gì?

8. Những yêu cầu gì cho hệ thống?

9. Phần mềm có hoạt động trên MAC/ OS X không?

10. Ứng dụng có hoạt động ngoại tuyến không? (không kết nối với internet)

11. Tôi không mở được ứng dụng. Tôi sẽ phải làm gì?

12. Có thể tích hợp thông qua API?

13. Có khả năng tích hợp với SAP không?

14. Làm sao tôi có thể tải ứng dụng? Thời hạn giao là bao lâu?

15. Các bạn cung cấp những loại giấy phép nào và giá thành bao nhiêu?

16. Tôi chỉ cần sử dụng ứng dụng vài lần trong một tháng, tôi có cần mua giấy phép cho cả tháng hay không?

17. Mức giảm giá của bạn như thế nào?

18. Các bạn cũng giảm giá cho các trường đại học và các cơ sở giáo dục?

19. Bạn có bảng chào hàng đặc biệt cho các công ty lớn không?

20. Tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu nhờ ứng dung EasyCargo?

21. Những khả năng thanh toán

22. Tôi có thể làm gì nếu việc thanh toán của tôi bị từ chối?

23. Có thể nhiều người sử dụng một giấy phép hay không?

24. Làm sao tôi có thẻ đặt mua giấy phép?

25. Làm thế nào để kích hoạt chìa khóa của e-shop?

26. Tôi có thể tìm hóa đơn cho một đơn đặt hàng từ cửa hàng điện tử ở đâu?

27. Tôi không nhận được khóa kích hoạt. Tôi nên làm gì?

28. Những không gian chứa hàng nào có sẵn?

29. Tôi có thể tạo sơ đồ xếp hàng quá khổ không? Phần nhô ra có được hỗ trợ không? Tôi có thể thay đổi cách bố trí khoang chứa hàng không?

31. Những nhóm (ưu tiên) là những Nhóm gì?

32. Tôi có thể tải các vật hình trụ/hình ống/hình tròn/ và các vạt có hình dạng không đều không?

33. Những ngôn ngữ nào có sẵn trong ứng dụng?

34. Các bạn có đại diện tại đất nước chúng tôi không?

35. Có hướng dẫn điều khiển bằng tay để tải không?

36. Tôi có thể đặt hàng trò chơi ghép hình container ở đâu?

37. Tôi có thể tải tờ quảng cáo ở đâu?

38. Thông tin về nhà cung cấp

39. Các bạn không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình?