Phần mềm cho việc lên kế hoạch tải EasyCargo mọt làn nữa lại phong phú thêm với cấc chức năng quan trọng, cho phép các bạn nhập các mục được sử dụng nhiều nhất vào ứng dụng và dễ dàng bổ xung thêm vào kế hoạch tải. Việc quản lý các mục này được thực hiện tại trẻ mới Các mục để xếp hàng.

 

 Làm thế nào đẻ bổ xung mục vào cơ sở dữ liệu

Tại đây các bạn có thể tạo hoặc nhập danh sách các mục mà sau đó các bạn có thể dễ dàng bổ xung thêm cho mỗi lần taribawngf cách nhập một phần tên gọi của mục – tất cả các thuộc tính của mục sẽ được tự động điền vào cơ sở dữ liệu. Giao diện API của cơ sở dữ liệu các mục tải đã được lập sẵn.

 

Làm thế nào để bổ xung mục từ cơ sở dữ liệu sang kế hoạch tải

Như các bạn đã thấy, chức năng này làm tăng nhanh đáng kể quá trình lập kế hoạch tải. Các bạn cũng đừng quên tìm hiểu cách xuấtnhập các mục từ MS Excel đẻ công việc của bạn với EasyCargo có hiệu quả hơn!

Anna Melounová | 7. Jul 2020