Liên hệ

Những cẩm nang

Cẩm nang của chúng tôi hướng dẫn các bạn suốt cả quá trình lập tải tại EasyCargo. Nó có sẵn dưới dạng PDF cho nen các bạn có thể dễ dàng tải xuống hoặc chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.

  • Tiếng Anh: phien bản 2 (PDF, .doc); phien bản 1 (PDF, .doc)
  • Tiếng Đức: phien bản 2 (PDF, .doc); phien bản 1 (PDF, .doc)
  • Tiếng Tây Ban Nha: phien bản 2 (PDF, .doc); phien bản 1 (PDF, .doc)
  • Tiếng Bồ Đào Nha: phien bản 2 (PDF, .doc); phien bản 1 (PDF, .doc)
  • Tiếng Séc: phien bản 2 (PDF, .doc)

Chỉ dẫn có ích