Liên hệ

Những cẩm nang

Cẩm nang của chúng tôi hướng dẫn các bạn suốt cả quá trình lập tải tại EasyCargo. Nó có sẵn dưới dạng PDF cho nen các bạn có thể dễ dàng tải xuống hoặc chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.

  • Phiên bản tiếng Anh (PDF, .doc) đã được phát hành từ 06.01.2021
  • Phiên bản tiếng Đức (PDF, .doc) đã được phát hành từ 06.01.2021
  • Phiên bản tiếng Tây Ban Nha (PDF, .doc) đã được phát hành từ 06.01.2021
  • Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha (PDF, .doc) đã được phát hành từ 06.01.2021
  • Phiên bản tiếng Séc (PDF, .doc) đã được phát hành từ 06.01.2021

Chỉ dẫn có ích