Lastningsplanering för undervisning på skolor, universitet och övriga utbildningsinstitutioner.

Vilka riktar sig programmet till?

Programmet EasyCargo för skolor är avsett endast för skolor och utbildningsinstitutioner. Tilldelade licenser får endast användas i utbildningssyfte.

Ifall detta grundläggande villkor inte följs av skolan eller utbildningsinstitutionen, avslutas samarbetet, detta gäller samtliga förmåner som ges inom programmet.

 

Vad erbjuder vi till lärare?

För utbildare/lärare: En årslicens med alla funktioner och uppdateringar gratis. Licensen är avsedd till att läraren bekantar sig med programmet och hur det ska kunna användas i ämnet/kursen. Licensen kan också användas för att presentera EasyCargo till studerande och visa det praktiska användandet av programmet i verkligheten.

Vad erbjuder vi till studerande?

För studerande: Möjlighet för 2-veckors gratis tillgång. Tillgången ges till konton som har skapats endast inom institutionen från utbildarens/lärarens konto. Datum för påbörjande av dessa licenser måste anmälas senast 48 timmar i förväg till: education@easycargo3d.com.

Jag vill vara med i programmet. Hur ska jag göra?

Skriv till oss på education@easycargo3d.com och meddela följande uppgifter till oss:

  1. Lärarens/utbildarens namn och efternamn
  2. Namn på utbildningsinstitutionen + webbplats
  3. Vilken stat du skriver ifrån
  4. Din mejladress som du använt för att registrera sig i appen EasyCargo, licenserna aktiverar vi på denna adress (ifall den inte är registrerad på samma domännamn som din utbildningsinstitution, bifoga ett skannat intyg från skolans rektor som bekräftar att du är utbildare på institutionen i fråga)
  5. Ifall du önskar att förlängda licenser för studerande tilldelas, ange antalet och datum från vilket dessa ska vara tillgängliga.

Vi behandlar den ovan angivna ansökan inom 5 arbetsdagar.

Jag behöver fler licenser för lärare eller längre tid för licenser för studerande. Hur ska jag göra?

I så fall måste en betald licens köpas för den önskade perioden (för en månad, två, ett år eller två, enligt behov) och du får 19 licenser gratis för samma period från oss. Licenserna kan användas av både lärare och studerande.

Ifall det inte räcker även med detta erbjudande, måste antalet extra licenser som behövs för undervisningen delas med 20. Det vill säga att till exempel för 100 årslicenser för din skola måste fem betalda årslicenser köpas.

Hur mycket kommer EasyCargo att kosta mig?

Är du inte säker på hur många licenser du kommer att behöva och hur mycket de kommer att kosta? Titta på följande diagram och allt blir strax klart.

 

Hur mycket kommer EasyCargo att kosta mig?