Lastningsplanering för undervisning på skolor, universitet och övriga utbildningsinstitutioner.

Vad erbjuder vi till skolor?

Till skolor erbjuder vi en årslicens med alla funktioner och uppdateringar gratis. Den här licensen är avsedd till att läraren bekantar sig med mjukvaran och använder den för praktiska demonstrationer av arbetet med mjukvaran i sitt ämne/sin kurs. Genom lärarens konto kan även studenter tilldelas en 30dagars tillgång till appen, så att de också kan prova på att jobba med EasyCargo och kanske också försöka klara av våra arbetsblad. Antalet studenter som du vill aktivera licenser för och datumet för påbörjande av dessa licenser måste anmälas senast 48 timmar i förhandeducation@easycargo3d.com.

Tips: Läs vad lärare säger om EasyCargo.

Hur blir man med i programmet?

Skriv till oss på education@easycargo3d.com och meddela följande uppgifter till oss:

  1. Lärarens/utbildarens namn och efternamn
  2. Namn på din utbildningsinstitution + dess hemsida
  3. Vilken stat du skriver till oss från
  4. Din e-postadress, som du använt för att registrera dig i appen EasyCargo, licenserna aktiveras för denna adress (ifall den inte är registrerad på samma domännamn som din utbildningsinstitution, bifoga ett skannat intyg från skolans rektor som bekräftar att du är utbildare på institutionen i fråga)
  5. Om du vill att vi tilldelar 30dagars licenser till dina studenter, ange antalet och det datum från vilket de ska vara tillgängliga

Din ansökan behandlas inom 5 arbetsdagar.

Behöver du fler licenser för lärare, utökad tid för studentlicenser eller är studerande och behöver en kortvarig åtkomst till appen?

För studerande: Möjlighet för 2-veckors gratis tillgång. Tillgången ges till konton som har skapats endast inom institutionen från utbildarens/lärarens konto. Datum för påbörjande av dessa licenser måste anmälas senast 48 timmar i förväg till: education@easycargo3d.com.