Vi har nog årets största nyhet inom lastningsplanering för dig: EasyCargo kan lasta pallar! Och inte bara det, vi har utvecklat en speciell algoritm som vid lastning av samma typ av objekt kan jobba med det som är specifikt i samband med lastning på pallar och kan då verkligen maxa utnyttjande av utrymmet. Låt oss beskriva närmare vad det betyder i praktiken.

 

Att planera lastning på pallar

Pall som lastutrymme

I EasyCargo har vi gjort pall till ett lastutrymme – standardtyper av pallar är tillgängliga (till exempel EPAL 1, 2, 3 och 6 eller US-pallar), som du kan lägga till i favoriter, anpassa hur du vill eller skapa helt nya med valfria mått.

Allt detta görs enkelt på fliken ”Lastutrymmen”. Genom att klicka på stjärnan i den första spalten läggs pallen till favoriter – så att den visar sig i listan över lastutrymmen ovanför och du behöver aldrig mer leta efter den.

Pennsymbolen längs till höger på raden möjliggör att anpassa en redan skapad pall. Om du vill skapa din egen pall helt från början, klicka enkelt på knappen ”Skapa anpassat lastutrymme” längs ner till vänster.

 

Pall som lastutrymme

Ny algoritm för lastning på pallar

Vid lastning på pallar börjar programmet i den främre delen av utrymmet och fortsätter till den bakre delen och fyller utrymmet stegvis. För pallar är det dock inte alltid lämpligt att göra så. Därför har vi utvecklat en helt ny algoritm som kan lasta lagervis från pallens nedre del uppåt. Just den här unika typen av kalkyleringen gör att varje centimeter på pallen utnyttjas till fullo.

 

Hur EasyCargo planerar lastning på pallar

Lastningsplaneringen räknar också med eventuella begränsningar som förmågan att staplas, tippas eller maximal lastning på pallen.

Viktigt: den nya algoritmen fungerar endast då samma objekt lastas (dvs. med samma mått, vikt och med samma begränsningar). Du kan lasta olika objekt om du vill, men EasyCargo kommer att kalkylera slutplanen med användandet av standardalgoritmen som lastar objekt från framsidan.

Hur palleteringen fungerar

För en bättre uppfattning har vi förberett ett exempel på lastning av pallar i EasyCargo.

1. Mått är viktigt

Med bara lite olika mått på objekten får du en väldigt olika slutplan. Här är ett exempel på lastning på en standard EUR-pall, den enda skillnaden är längden på objektets sida.

 

Olika lastningsmönster för planering av lastning på pall i EasyCargo

2. Maximalt utnyttjande av utrymmet

Algoritmen försöker alltid att maximera kompaktheten av de lastade boxarna och samtidigt minimera det upptagna utrymmet. Objekt roteras efter behov med användandet av olika lastningsmönster (se bilden ovan) för det bästa möjliga utnyttjandet av lastutrymmet.

I samband med kalkyleringen av slutplanen letar algoritmen hela tiden efter ännu bättre sätt att lasta allt. För standardlastningar tar hela processen ett par sekunder, för de med ett extremt stort antal objekt kan hela processen dröja. Om du dock inte vill vänta eller är nöjd med det aktuella resultatet, kan du stoppa kalkyleringen när som helst.

Lastning på flera pallar (samt i flera utrymmen)

Fram till nu var lastning till flera lastutrymmen endast möjligt att göra manuellt genom att upprepade gånger skapa rapporter. Nu har vi lagt till ett nytt snabbare val som är perfekt för lastningar som inte får plats och som du behöver lasta i flera lika utrymmen.

Markera bara valet ”Lasta kvarvarande objekt till övriga lastutrymmen” när du skapar utskriftsrapporter och hela lastningen fördelas automatiskt bland motsvarande antal lastutrymmen.

 

Lastning på flera pallar i EasyCargo

Vad den nya algoritmen (hittills) inte kan

Du kan lasta bara en typ av objekt (det vill säga objekt med samma mått) och varje lager av lasten lastas på pallen på samma sätt som föregående lager.

Framtidsplaner

I framtiden vill vi få bukt med de buggar som nämns ovan. Vi planerar att förbättra algoritmen så att den skulle klara av att lasta objekt med olika mått och sist men inte minst att den skulle kunna lasta de lastade pallarna till det valda lastutrymmet på ett optimalt sätt.

Har du en idé hur palleteringen skulle kunna förbättras så att du skulle ha ännu mer nytta av den? Skriv till oss!

Anna Melounová | 23. maj 2022