Przedstawimy Ci dziś prawdopodobnie największy przełom tego roku w planowaniu ładunku w naszym programie. EasyCargo potrafi teraz załadować sztuki towaru na palety! W tym celu opracowaliśmy specjalny algorytm. Podczas ładowania egzemplarzy danego towaru działa on zgodnie ze specyfiką załadunku na palety i potrafi maksymalnie wykorzystać przestrzeń, zachowując przy tym stateczność ładunku. Poniżej dowiesz się, co to oznacza w praktyce

 

Jak załadować paletę

Paleta jako przestrzeń ładunkowa

W EasyCargo dodaliśmy paletę jako przestrzeń ładunkową. Dostępne są standardowe typy palet, tj. EPAL 1, 2, 3, 6 lub palety amerykańskie. Możesz je dodawać do ulubionych, modyfikować, a nawet tworzyć zupełnie nowe.

Wszystkie te czynności wykonasz z poziomu zakładki „Przestrzenie ładunkowe“. Kliknięcie na gwiazdkę w pierwszej kolumnie spowoduje dodanie palety do ulubionych. Na liście przestrzeni ładunkowych pojawi się ona na samej górze, dzięki czemu nie będziesz musiał jej szukać za każdym razem.

Symbol ołówka na prawej stronie wiersza przestrzeni ładunkowej w tabeli umożliwia edycję wcześniej utworzonej palety. Jeśli chcesz utworzyć własną od podstaw, to wystarczy kliknąć przycisk „Utwórz własną przestrzeń“ w lewym dolnym rogu.

 

Paleta jako przestrzeń ładunkowa

Nowy algorytm załadunku palet

Podczas ładowania kontenerów lub ciężarówek EasyCargo zapełnia przestrzeń od przedniej do tylnej jej ściany, a następnie stopniowo ją wypełnia. W przypadku palet taka procedura nie zawsze ma sens. Opracowaliśmy więc zupełnie nowy algorytm, który może ładować sztuki towaru warstwowood dołu paletu ku jej górze. Ten unikalny sposób obliczania planu załadunku gwarantuje, że każdy centymetr palety zostanie w pełni wykorzystany.

 

Jak EasyCargo ładuje towary na paletę

Podczas załadunku palet uwzględniane są wszystkie ograniczenia dotyczące ładowania sztuk towarów, tj. układanie w stosy, możliwość obracania oraz dopuszczalne obciążenie palety.

Ważna informacja: nowy algorytm działa tylko podczas załadunku sztuk jednego towaru (tzn. o tych samych wymiarach, masie i ograniczeniach ładowania). Jeśli chcesz ładować sztuki różnych towarów, to możesz to zrobić, ale EasyCargo wykorzystuje wtedy standardowy algorytm w procesie wyznaczania planu załadunku, który ładuje elementy od przedniej ściany palety.

Jak działa paletyzacja?

Aby dać Ci lepsze wyobrażenie na to, jak działa załadunek palet w EasyCargo – przygotowaliśmy demonstrację.

1. Rozmiar ma znaczenie

Przy nieznacznie różniących się wymiarach sztuk towaru uzyskuje się zupełnie inny plan załadunku. Poniżej znajduje się przykład ładunku na standardowej palecie EURO, przy czym jedyną różnicą jest długość jednego boku egzemplarzy towaru.

 

Różne układy ładunku sztuk towaru podczas ładowania palety w EasyCargo

2. Maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Algorytm zawsze stara się zmaksymalizować zwartość ładowanych elementów, a jednocześnie zminimalizować zajmowaną przez nie przestrzeń. Na powyższym obrazku możesz również zauważyć, jak elementy są obracane w celu jak najlepszego wykorzystania powierzchni przestrzeni.

Podczas wyznaczania finalnego planu załadunku algorytm zawsze szuka coraz lepszego sposobu załadowania elementów towaru. W przypadku standardowego ładowania cały ten proces trwa kilka sekund. Może trwać nieco dużej, gdy ilość elementów do załadowania jest bardzo duża. Jeśli nie chcesz czekać lub jesteś usatysfakcjonowany aktualnym planem załadunku, to możesz w każdej chwili przerwać proces kalkulacji programu.

Ładowanie towarów na kilka palet (lub innych przestrzeni ładunkowych)

Jeszcze do niedawna ładowanie sztuk towarów do wielu przestrzeni ładunkowych było możliwe tylko poprzez wielokrotne ręczne tworzenie raportów do druku. Od teraz możesz skorzystać z nowej opcji, która jest doskonała w przypadku ładunków, które nie mieszczą się w jednym, np. kontenerze, więc trzeba je załadować do kilku takich samych przestrzeni.

Podczas tworzenia raportu do druku wystarczy zaznaczyć opcję „Załaduj pozostałe towary do kolejnych przestrzeni ładunkowych“, a cały ładunek zostanie automatycznie podzielony na potrzebną liczbę przestrzeni ładunkowych.

 

Ładowanie sztuk towaru do kilku palet w EasyCargo

Czego nowy algorytm nie potrafi (jeszcze) robić

Na paletę możesz załadowywać tylko sztuki jednego towaru (tzn. mające tą samą masę, wymiary i ograniczenia załadowywania), a każda warstwa jest ładowana na paletę w taki sam sposób, jak poprzednie.

Plany na przyszłość

W przyszłości chcemy wyeliminować wszystkie wyżej wymienione niedociągnięcia. Planujemy udoskonalić nasz nowy algorytm tak, aby mógł ładować sztuki różnych towarów. Mamy również zamiar dodać opcję ładowania załadowanych palet do wybranej przestrzeni ładunkowej.

Czy masz pomysł, jak usprawnić załadunek palet, aby stał się jeszcze bardziej użyteczny dla Ciebie? Poinformuj nas o tym!

Anna Melounová | 31 maj 2022