Dodawanie elementów do planu ładowania

Planowanie ładunków do więcej przestrzeń ładunkowych

Importowanie elementów ładunku z Microsoft Excel

Kontrola planu ładunku w wyświetlaniu 3D

Ręczna regulacja planu ładowania

Jak zaplanować załadunek? Używać EasyCargo :)