Release 29th November 2023 30 lis 2023

Fixed

 • Sign In page shows loading correctly when waiting for authentication
 • License Key Activation page loading layout fixed

Hotfix 23rd November 2023 27 lis 2023

New

 • Disabled payments of new orders via PayPal

Release 25th October 2023 31 paź 2023

Improved

 • Improved loading of pallet-sized cargo into containers

Fixed

 • Fixed loading of same-sized items onto a pallet (some input cargo items could be ignored under specific conditions before the fix)

Hotfix 23th August 2023 7 sie 2023

Fixed

 • Public StepByStep Report crash fixed

Release 1st August 2023 7 sie 2023

New

 • Company Logo – now there is possibility to upload own logo and all reports will be branded by it

Improved

 • Improved layout of the Profile Tab (separate settings for user and company)

Fixed

 • Fixed bug of file upload control not working when window is scrolled down

Hotfix 20th April 2023 24 kwi 2023

Fixed

 • Excel import items with 0 count bugfix

Wydanie z 16 marca 2023 20 mar 2023

Nowe

 • Przycisk szybkiego dostępu do naszej bazy wiedzy / pomocy został dodany obok zakładki profilu użytkownika
 • Dodano przycisk Pomoc przy imporcie z Excela

Ulepszone

 • Płatności kartą– w przypadku niepowodzenia płatności wyświetlana jest znacznie bardziej szczegółowa informacja o raporcie z bramki płatniczej
 • Szablony towarów
 • Domyślny filtr Nazwa został zmieniony z ‘Zawiera’ na ‘Zaczyna na’
 • Podczas importowania wielu towarów przypadkowo z tą samą nazwą, dla każdego z nich jest wyświetlona stosowna informacja
 • Jeśli import towaru nie powiódł się z powodu błędnej relacji między masą a liczbą sztuk, to jest to informowane w lepszy sposób
 • Podczas importowania “niepodzielnej” relacji masa/liczba sztuk, masa wynikowa jest teraz zaokrąglana
 • Poprawiono rozkład strony pomyślnej rejestracji

Naprawione

 • Import ładunku – błędne towary są od teraz oznaczone na czerwono
 • API – Nazwy systemowych przestrzeni ładunkowych są teraz prawidłowe
 • Od teraz hasło użytkownika może zawierać znaki ‘<‘ oraz ‘>’

Wydanie z 13 marca 2023 13 mar 2023

Nowe

 • Automatyczne usuwanie i archiwizacja ładunków od teraz załadunki są automatycznie archiwizowane (i usuwane, jeśli tak ustawiono). Więcej informacji znajdziesz we wpisie w Dzienniku.

Naprawione

 • Ulepszono pozycję banera Incodocs