Hotfix 24th January 2023 1. 02. 2023

Fixes

 • Fixed issue in manual load, when automatic rotation of cargo item could break placement of subsequent items on this cargo item

Release 20th January 2023 1. 02. 2023

Fixes

 • Fixed User Edit form in Users grid for Catalan language

Poprawka z 16 stycznia 2023 1. 02. 2023

Naprawione

 • Wskaźnik “Całkowita objętość” na raportach do druku pokazuje prawidłową wartość

Wydanie z 6 stycznia 2023 6. 01. 2023

Nowe

 • Duplikowanie przestrzeni ładunkowej – dodano funkcjonalność kopiowania dowolnej przestrzeni ładunkowej (w zakładce Przestrzeni ładunkowe)
 • Kiedy towary nie zostały załadowane z powodu ponadgabarytowości, zostaje wyświetlony komunikat
 • Nowy język programu – kataloński
 • W sekcji o aktualnej subskrypcji dodano kolumnę “Cena”
 • W sklepie internetowym dodano link do strony aktywacji klucza licencyjnego

Ulepszone

 • Ręczne ładowanie – kiedy towar jest automatycznie obracany, aby się zmieścił, prawa strona do góry ma pierwszeństwo nad odwróconą
 • Gdy wszystko zostało załadowane za pomocą funkcjonalności “Usuń wszystkie towary z załadunku”, kolejne kliknięcie przycisku “Załaduj” nie spowoduje automatycznego dodania kolejnych towarów
 • Ostrzeżenie dotyczące tego, że wprowadzone wymiary towaru są zbyt małe, jest teraz wyświetlane za każdym razem, a nie tylko przy pierwszym podejściu
 • Zwiększono maksymalną liczbę karnetów dziennych w zamówieniu

Wydanie z 9 listopada 2022 9. 11. 2022

Nowe

 • Dodano opcję płatności przelewem w złotych

Wydanie z 13 września 2022 13. 09. 2022

Nowe

 • Raport krok po kroku zawiera od teraz opcjonalną legendę dla każdego kroku.

Uleszone

 • Legenda załadunku w raportach do druku może być włączona/wyłączona niezależnie od tego, czy była uwzględniona lub nie w momenciu tworzenia raportu.

Naprawione

 • Poprawiono informacje procentowe dotyczące całkowitej objętości ładunku w raporcie krok po krokuarkuszu kalkulacyjnym wyeksportowanym do MS Excel, gdy przestrzeń ładunkowa jest paletą.

Wydanie z 25 sierpnia 2022 25. 08. 2022

Nowe

 • Dodano przycisk Kopiuj do schowka w oknie dialogowym dotyczącym pomyślnego utworzenia linku publicznego do ładunku (działa też w Safari).
 • Dodano możliwość uruchomienia EasyCargo na urządzeniach mobilnych – nowy przycisk Uruchom mimo to pod informacją o zastrzeżeniach. Ma to swoje zastosowanie głównie do otwierania udostępnionych linków publicznych do planów załadunków.

Ulepszone

 • Raporty otwierane są teraz w większym oknie, dopasowanym do rozmiaru okna przeglądarki.

Naprawione

 • Poprawiono zmianę stanu przycisku menu głównego dotyczącego linku publicznego do ładunku.

Wydanie z 21 czerwca 2022 21. 06. 2022

Ulepszone

 • Od teraz na pierwszej stronie formularzu zamówienia jest możliwość wyboru kraju, poprawiono jego domyślny wybór.
 • Zmieniono design formularza zamówienia, dodano do niego przycisk Pomoc.
 • Ulepszono wygląd strony dot. nieudanej płatności.
 • Poprawiono design stron dotyczących odzyskiwania hasła i wylogowania.