Release 16th May 2022 16. 05. 2022

New

 • Pallet loading algorithm – a new algorithm for loading single-type cargo items on pallets.
 • Automatic multi-load report generation – a new option in the Print window to automatically load the rest of the shipment items into other cargo spaces and generate a report for each load.
 • Pallets filter in Cargo spaces list panel.

Wydanie z 27 stycznia 2022 28. 01. 2022

Nowe

 • Paleta jako przestrzeń ładunkowa – nowa przestrzeń ładunkowa paleta jest już dostępna do użytku. Do katalogu przestrzeni ładunkowych został dodane palety o popularnych wymiarach.
 • Dodano logowanie jednokrotne Microsoft – użytkownicy mogą teraz zalogować lub zarejestrować się używając konta Microsoft.
 • W trakcie ładowania towarów, wykrywane jest potencjalnie nieprawidłowe użycie grup priorytetowych – aplikacja zapewnia pomoc użytkownikowi.

Ulepszone

 • Zaktualizowano wygląd stron dostępnych spoza aplikacji.
 • Od teraz wspierane są małe towary w małych przestrzeniach ładunkowych.
 • Podczas tworzenia własnej przestrzeni ładunkowej filtry w górnym wierszu tabeli zostały ukryte.

Naprawione

 • Przyciski dotyczące wyświetlania rozkładu masy są teraz poprawnie resetowane podczas zmiany przestrzeni ładunkowej.

Wydanie z 5 listopada 2021 15. 11. 2021

Ulepszone

 • Edytowanie masy towarów ładunku w bieżącym załadunku powoduje teraz przywrócenie trybu wprowadzania masy dla pojedynczego elementu zamiast dla masy całkowitej.

Naprawione

 • Naprawiono wszystkie problemy związane z sytuacją, gdy liczba towarów ładunku wynosi zero, a masa jest ustawiona jako całkowita (rozkład masy, raporty do druku, manualne ładowanie).
 • Naprawiono sporadyczne awarie aplikacji, które pojawiały się w momencie otwierania ładunku z dużą liczbą elementów przy jednoczesnej zmianie przestrzeni ładunkowej przed pełnym załadowaniem towarów.

Wydanie z 18 października 2021 19. 10. 2021

Nowe

 • Rozmiar ładunku – wykorzystywany obszar przestrzeni ładunkowej może być od teraz dostosowany do każdego załadunku. Można ją zmniejszyć lub nawet zwiększyć, dzięki czemu ładunek będzie wystawał poza pojazd.
 • Etykiety do zarządzania dokumentami przewozowymi zostały dodane do zakładek Raporty do druku oraz Załadunki i raporty (nowy partner IncoDocs).

Wydanie z 12 sierpnia 2021 18. 08. 2021

Ulepszone

 • Nowy wygląd oraz zrewidowane, skorygowane treści e-maili EasyCargo.

Poprawka z 12 sierpnia 2021 18. 08. 2021

Naprawione

 • Kliknięcie na grupę w panelu wynikowym powoduje pokolorowanie towarów do niej należących zgodnie z jej kolorem.

Wydanie z 10 sierpnia 2021 11. 08. 2021

Ulepszone

 • Samouczek pierwszego uruchomienia – od teraz przeprowadza nowych użytkowników przez cały proces tworzenia załadunku i pokazuje więcej funkcji.
 • Grupy towarów w panelu Wyniki – wyświetlane są opisy.
 • Obliczanie obciążenia nie jest już ograniczone do 1 000 towarów (limit został zmieniony na 10 000).
 • Plan załadunku krok po kroku pozostaje widoczny przy zmianie widoku kamery.

Naprawione

 • Pierwsze uruchomienie aplikacji z jednostkami imperialnymi poprawnie wyświetla te jednostki w całej aplikacji.

Wydanie z 24 czerwca 2021 24. 06. 2021

Ulepszone

 • Filtry na zakładce Przestrzenie ładunkowe – od teraz możesz filtrować wiele typów jednocześnie. Nazwa jest wyszukiwana wewnątrz tekstu, a nie tylko na jego początku.