Opis serwisu

EasyCargo to oprogramowanie przeglądarkowe do optymalizacji załadunków. Korzystasz z Usługi wyłącznie na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna”. Dostawca Bee Interactive s. r. o. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Ci 99% czasu działania Usługi.

Warunki korzystania

Musisz podać:

  • Twoją pełne imię i nazwisko
  • poprawny adres e-mail
  • inne informacje wymagane do zakończenia procesu rejestracji.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie prywatności i bezpieczeństwa swojego konta. Jedna firma lub osoba fizyczna nie może użytkować więcej niż 1 darmowego konta.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o aktualizacjach lub innych informacjach dotyczących EasyCargo. Wiadomości te nie będą wysyłane częściej niż 1 w miesiącu. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości za pomocą linka rezygnacji zawartego w takiej wiadomości.

Warunki płatności

Bee Interactive s. r. o. przyznaje Ci dostęp do okresu próbnego pełnej wersji oprogramowania na 10 dni. W przypadku, gdy Twoja firma chce posiadać pełną wersję EasyCargo, bezzwrotna opłata jest naliczana z góry za miesiąc, rok lub na indywidualnie uzgodnionej podstawie. Nie będzie zwrotów ani uznań za częściowe miesiące usługi, aktualizacje / powroty do starszych wersji kont oraz niewykorzystane miesiące. Wszystkie opłaty są wyłączone z wszelkich podatków lub opłat nałożonych przez władze. Sam ponosisz odpowiedzialność za zapłatę wszystkich takich podatków lub opłat. Jeśli uaktualnisz lub przywrócisz konto do starszej wersji, zostaniesz zafakturowany z nową stawką w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal, musisz również zaakceptować Zasady dozwolonego użytkowania PayPal.

Lista referencji

Jeśli zamówiłeś i opłaciłeś licencję EasyCargo, możemy zaprezentować logo Twojej firmy na liście referencji EasyCargo. Jeśli nie życzysz sobie być umieszczonym na naszej liście referencji, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej EasyCargo.

Zmiany w opłatach i usługach

Dostawca Bee Interactive s. r. o. zastrzega sobie prawo do zmian opłat za Usługę. Zostaniesz powiadomiony o zmianach z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Bee Interactive s. r. o. zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia Usługi dla dowolnego konta, informując o tym użytkownika co najmniej 30 dni wcześniej.

Odpowiedzialność użytkownika

Jesteś odpowiedzialny za to, aby nie rejestrować się więcej niż jeden raz w celu uzyskania 10-dniowego okresu próbnego za darmo. Jedna osoba może korzystać z EasyCargo przez 10 dni za darmo tylko raz. Dotyczy to również personelu jednej firmy. W takim przypadku tylko jedna osoba w firmie może korzystać z usługi EasyCargo przez 10 dni za darmo. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego anulowania okresu próbnego w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad. Jeśli inna osoba w firmie musi skorzystać z dodatkowego bezpłatnego okresu próbnego, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia wyjątku.

Zwolnisz i zabezpieczysz Bee Interactive s. r. o. oraz jego podmioty stowarzyszone, agentów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami usługi prawnej) poniesionymi w związku z jakimikolwiek roszczeniami, postępowaniami lub pozwami opartymi lub wynikającymi z korzystania z Serwisu.

Ciasteczka

Niektóre części witryny EasyCargo wykorzystują pliki cookie w celu gromadzenia informacji o odwiedzających witrynę i ułatwienia im ponownych odwiedzin. Informacje zbierane na temat aktywności użytkowników mogą być gromadzone we współpracy z zewnętrznymi narzędziami śledzącymi. Informacje zbierane za pomocą plików cookie są śledzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy funkcjonalności strony internetowej poprzez unikanie podwójnego wprowadzania danych, ułatwianie nawigacji i zwiększanie adekwatności treści. Pliki cookie w witrynie mogą gromadzić następujące informacje: unikalny identyfikator, preferencje użytkownika i informacje o profilu wykorzystywane do personalizacji wyświetlanych treści oraz informacje o członkostwie umożliwiające dostęp do usług witryny. Niektóre pliki cookie wykorzystywane przez stronę EasyCargo mogą pozostać na komputerze użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej.

Anulowanie i wypowiedzenie

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe usunięcie swojego konta. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z Obsługą Serwisu poprzez e-mail wsparcie@easycargo3d.com lub telefonicznie na żądanie. Każdy inny sposób informowania o rezygnacji z konta nie jest brany pod uwagę. W przypadku rezygnacji z Usługi przed końcem bieżącego, opłaconego miesiąca lub roku, nie przysługuje zwrot pieniędzy, a po tym czasie nie zostaniesz obciążony kosztami. Nie ma opłaty za anulowanie konta. Rezygnacja jest natychmiastowa, a wszystkie Twoje treści zostaną natychmiast usunięte z naszych rejestrów.

Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Bee Interactive s. r. o. i reguluje zasady korzystania z Serwisu.