Vi har tagit fram den sjätte mest efterfrågade funktionen!

Den nya versionen EasyCargo har möjlighet att exportera lastningen till Excel. Hur fungerar det? Lasta helt enkelt kollin, skapa en rapport (Print Report) eller offentlig länk (Public Link) till lastningen och klicka på ikonen ”Exportera till Excel” under fliken Frakter & Utskrifter.

Vi har tagit fram följande video över hela arbetsgången:

EasyCargo truck load planning application

Alla vet inte att import från Excel av kollin för lastning fungerar sedan länge. Titta på videon för att friska upp minnet:

De nya Excel-exporterna kan självfallet återimporteras till EasyCargo. Detta kan vara lämpligt om Du vill arkivera underlagen till lastningen på Din egen arbetsplats, eller föra över till Dina kollegor för vidare bearbetning. För själva översikten räcker det med att dela en Offentlig länk till den klara lastningen.

Glöm inte att då och då titta på vår sida Release Notes, eller på Facebook, där du får information om fler förbättringar hos lastplaneringsapplikationen EasyCargo.

Tveka inte att kontakta oss om Du behöver hjälp med export av lastplanen till Excel.

Anna Melounová | 17. feb 2020