Chức năng thứ sáu được yêu cầu nhiều nhất đã có trên thị trường quốc tế!

Phiên bản mới của EasyCargo cho phép bạn xếp tải sang Excel. Làm việc đó như thế nào? Bạn chỉ cần tải các mục, tạo báo cáo in (Print Report) hoặc liên kết công khai (Public Link) và trong mục Các lô hàng và Báo cáo bạn hãy nhấp chuột vào biểu tượng “Export to Excel”.

Chúng tôi đã xử lý toàn bộ qui trình cho các bạn trong video dưới đây:

EasyCargo truck load planning application

Không phải ai cũng biết rằng viejc nhập các mục xếp hàng từ Excel đã hoạt động trong EasyCargo từ lâu. Đẻ nhớ lại thì bạn hãy xem video này:

Tất nhiên, viejc xếp tải mới sang Excel có thể nhập được trở lại EasyCargo. Điều này có thể tiện lợi nếu bạn muốn lưu trữ các tài liệu đang tải với bạn trên đĩa hoặc cung cấp chúng cho các đồng nghiệp để chỉnh sửa thêm. Việc chia sẻ Liên kết công khai cho chuẩn bị xếp tải như vậy là đủ.

Bạn đừng quên thỉnh thoảng xem trang Release Notes hoặc trang Facebook của chúng tôi mà tại đó bạn sẽ biết thêm về những ứng dụng được cải tiến cho kế hoạch xếp tải hàng của EasyCargo.

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ cho kế hoạch khi xếp tải hàng trong EasyCargo thì bạn đừng ngần ngại hỏi chúng tôi.

Anna Melounová | 17. Feb 2020