Các bạn thường hỏi chúng tôi rằng liệu EasyCargo có biết lập kế hoạch tải với khả năng phân bổ theo trọng lượng không. Câu trả lời là có, chúng tôi có biết và hơn nữa chúng tôi đang cải tiến bằng kết quả được hiển thị!

Chỉ cần lựa chọn ở bảng bên phải là bạn muốn nhìn thấy tải trọng nào. Mũi tên màu xanh sẽ xuất hiện biểu thị mức độ của tải trọng – nếu bạn di con chuột đến đó thì bạn sẽ nhìn thấy ba giá trị: tải trọng tối đa có thể, tải trọng hiện tại và tải trọng khi chưa xếp hàng hóa vào trong khoang (tải trọng tối thiểu).

chức năng hiển trị trọng lượng

Chức năng mới này là khả năng thay đổi màu sắc của hàng hóa được tải. Trong bảng chỉnh sửa mục thì bạn hãy gõ chuột vào phàn màu sắc. Sau khi gõ vào đó thì sẽ xuất hiện bảng màu được đặt trước mà bạn có thể tự lựa chọn. Tất nhiên bạn cũng có thể đưa vào đó bất kỳ màu sắc gì dưới mã số của HTML.

Cách thay đổi màu sắc của mục đã chọn

Bằng một cải tiến nhỏ nhưng rất có hiệu quả là khả năng tạo liên kết công khai, ngay cả với những liên kết đã được lưu nhưng không có trong phàn này. Trực tiếp vào danh sách tải và báo cáo.

Tạo liên kết tải công khai

Bộ phận kế toán của bạn chắc chắn sẽ hài lòng về tổng quan các đơn đặt hàng và các hóa đơn có liên quan trong mục Giấy phép.

 

Anna Melounová | 19. Aug 2019