Naprawione

  • Naprawiono błąd w ręcznym trybie załadunku, gdy automatyczny obrót elementu ładunku mógł przerwać umieszczanie kolejnych towarów na nim.
1. 02. 2023