Naprawione

  • Naprawiono błąd w ręcznym trybie załadunku, gdy automatyczny obrót elementu ładunku mógł przerwać umieszczanie kolejnych towarów na nim.
1 lut 2023