Nowe

  • Raport krok po kroku zawiera od teraz opcjonalną legendę dla każdego kroku.

Uleszone

  • Legenda załadunku w raportach do druku może być włączona/wyłączona niezależnie od tego, czy była uwzględniona lub nie w momenciu tworzenia raportu.

Naprawione

  • Poprawiono informacje procentowe dotyczące całkowitej objętości ładunku w raporcie krok po krokuarkuszu kalkulacyjnym wyeksportowanym do MS Excel, gdy przestrzeń ładunkowa jest paletą.
13. 09. 2022