Naprawione

  • Poprawiono problem z rozkładem masy, który powodował, że maksymalny nacisk na sworzeń królewski naczepy/platformy pozostawał taki sam po usunięciu dołączonej ciężarówki
21. 02. 2023