Nowe

  • Plan załadunku krok po kroku – od teraz masz możliwość wyświetlania sekwencji załadowywania towarów dla każdego nowego lub istniejącego już załadunku. Możesz ją przeglądać interaktywnie w aplikacji, a także wyeksportować jako raport. Więcej informacji znajdziesz w naszym Dzienniku.
  • Eksport do PDF – raport krok po kroku planu załadunku może być zapisany jako plik PDF wraz z wszystkimi obrazami.
  • Wszystkie funkcje są dostępne również poprzez publiczny link do załadunku.

Naprawione

  • Wybór domyślnych jednostek pomiarowych podczas pierwszego logowania – rozwiązano problem przycinania tekstów w niektórych językach obcych o długich wyrazach (niemiecki).
7 kwi 2020