När du bestämmer dig för att köpa en programvara, är huvudfrågan om investeringen lönar sig. Eftersom vi vill göra det så enkelt som möjligt för att du ska kunna bestämma dig, har vi bestämt oss för att skapa en besparingskalkylator.

 

Besparingskalkylator

Om kalkyleringen

Beräknad genomsnittlig tid som sparas i samband med varje lastning då EasyCargo används är en halv timme. Den innefattar den tid som sparas av personal som planerar lastning eftersom denne inte behöver planera lastningen med papper och penna, samt av lageroperatören eller den person som gör själva lastningen som tack vare vår praktiska rapport Steg för steg vet exakt hur de enskilda artiklarna ska lastas. Tid som sparas i samband med varje lastning kan vara något längre eller kortare, det beror på metoder som ni använder till att planera och lasta.

Beräknad tillväxt av lastutrymmets utnyttjandegrad är i genomsnitt 7 %. Detta kan skilja sig väsentligt beroende av typen av varor du transporterar, hur blandade dessa är samt av övriga faktorer. Våra kunder lastar olika artiklar från små bilkomponenter till stora maskindelar. Beroende av dina nuvarande metoder för lastningsplanering kan du, eller också inte kan förutsäga med absolut säkerhet om det till exempel räcker med en vanlig 20’ container för transporten, eller om du blir tvungen att beställa en 20’ HC eller till och med en 40’ container. Man behöver nog inte tillägga att en vanlig 20fots container är billigare är en 20’ HC eller en 40fots. Med EasyCargo kan du planera allt i förhand och spara på kostnader för containerhyra.

 

Med hänsyn till det ovan angivna beräknas sedan besparingar enligt formeln:

Besparingar = 0,07*NoC*ACP + 0,07*NoT*ATP + 0,5*HLC*(NoC + NoT) – ELP

där

NoC är antal transporterade TEU per år,
NoT är antal transporterade FTL per år,
ACP är genomsnittligt pris per container (för 1 TEU),
ATP är genomsnittligt pris per lastbil (för 1 FTL),
HLC är lönekostnader per timme,
ELP är årspriset för en EasyCarg-licens – det kan antingen vara 699€ för en årslicens som betalas årligen, 12*69€ för en månadslicens som betalas årligen eller (NoC+NoT)*6.90€ för 24timmars kort.

 

Vi har försökt att beräkna besparingarna på det mest objektiva sättet; vi rekommenderar dock att du provar EasyCargo gratis och jämför resultaten själv.

 

Lukáš Polame | 5. feb 2021