Při rozhodování o zakoupení softwaru je hlavní otázkou, zda se nám investice vyplatí. Protože vám chceme toto rozhodnutí co nejvíce usnadnit, rozhodli jsme se vytvořit kalkulačku úspor.

 

Kalkulačka úspor pro plánování nakládky

O výpočtu

Odhadovaná průměrná doba ušetřená na každé nakládce při používání EasyCarga je půl hodiny. Zahrnuje čas, který ušetří člověk plánující nakládku, jelikož nemusí plánovat nakládku pomocí pera a papíru, a operátor skladu či osoba provádějící samotnou nakládku, která díky našemu praktickému reportu Krok po kroku přesně ví, jak jednotlivé položky naložit. Doba ušetřená na každé nakládce může být o něco delší nebo kratší, záleží na metodách, které používáte k plánování a nakládání nakládky.

Odhadovaný nárůst ve využití nákladového prostoru je v průměru 7 %. Toto se může významně lišit v závislosti na typu zboží, které přepravujete, na jeho různorodosti a dalších faktorech. Naši zákazníci nakládají položky od malých automobilových komponentů až po velké části strojů. V závislosti na vašich současných metodách plánování nakládky také můžete nebo nemusíte být schopni s naprostou jistotou předpovědět například to, zda bude k přepravě stačit 20’ kontejner, nebo si budete muset objednat 20HC nebo dokonce 40’ kontejner. Není nutné zmiňovat, že běžný 20stopý kontejner je levnější než 20HC nebo 40stopý. S EasyCargem si můžete vše dopředu naplánovat a ušetřit tak náklady na pronájem kontejnerů.

 

S ohledem na výše uvedené se úspory poté vypočítají pomocí vzorce:

Úspory = 0,07*NoC*ACP + 0,07*NoT*ATP + 0,5*HLC*(NoC + NoT) – ELP

kde

NoC je množství přepravených TEU za rok,
NoT je množství přepravených FTL za rok,
ACP je průměrná cena kontejneru (za 1 TEU),
ATP je průměrná cena kamionu (za 1 FTL),
HLC jsou hodinové mzdové náklady,
ELP je roční cena za licenci EasyCarga – může to být buď 14 777 Kč za roční licenci placenou ročně, 12*1 477 Kč za měsíční licenci placenou ročně nebo (NoC+NoT)*147,7 Kč za 24hodinové tikety.

 

Úspory jsme se snažili vypočítat co možná nejobjektivněji; doporučujeme však vyzkoušet EasyCargo zdarma a výsledky si porovnat sami.

 

Lukáš Polame | Publikováno 1. Úno 2021