Moje první nakládka

Přidání položek do nakládky

Plánování do více nákladových prostor

Importování položek nakládky z Excelu

Ovládání 3D plánu nakládky

Manuální úprava nákladového plánu

Správa uživatelů a licencí

Objednání licencí a tiketů

Určení pořadí nakládky Prioritními skupinami

Jak plánovat nakládku? Použijte EasyCargo :)