Skapa planer för överdimensionerad last direkt i EasyCargo. Ja, du har läst rätt! I vårt program för lastningsoptimering kan du nu konfigurera lastöverhäng eller minska fördelningen av lastutrymmet blixtsnabbt.

Vad är ett lastöverhäng?

Fordons- eller lastöverhäng är den del av lasten eller tilläggsanordningen på fordonet som skjuter ut utöver fordonets fram- eller bakhjul, sidor eller främre eller bakre stötfångare ifall fordonet är försett med en stötfångare.

 

Skapa överhäng i EasyCargo!

Vad är tillåtet (lagligt) lastöverhäng?

Transport av överdimensionerad last medföljer fara för ditt fordon, det transporterade godset samt övriga trafikanter. För allas säkerhet gäller en rad regler angående hur mycket föremålen kan skjuta ut. Dessa regler skiljer sig från stat till stat och transportföretaget är skyldigt att känna till dem och följa dem. Ifall företaget underlåter att göra så, kan det åläggas böter som går upp till tusentals kronor. Dessutom, ifall det utskjutande föremålet bryter mot nationella föreskrifter och blir orsaken till en bilolycka, kan föraren också bli ansvarig för skador som orsakats av bilolyckan.

EasyCargo hjälper dig inte att lära sig gällande lagliga föreskrifter. Programmet kan dock förenkla förberedelse av lastning genom att låta dig planera överhänget ordentligt.

Hur kan jag skapa ett överhäng i appen EasyCargo?

Det är mycket lätt att konfigurera ett överhäng. Om du vill tillåta en lastning med överhäng, klicka på lastbilsikonen som finns längst ner till höger bredvid knappen för lastgränser.

 

Var i EasyCargo du anpassar storleken på fördelningen av lastutrymmet

Ytterligare tre ikoner visas när du har klickat på lastbilsikonen: med hjälp av den första kan du välja med hur många centimeter eller tum du vill förstora eller minska det valda lastbilsutrymmet (om du vill att det blir mindre, lägg enkelt till ett minus ”-” före numret). Den andra ikonen möjliggör för att anpassa fördelningen av hela lastutrymmet. Genom att klicka på den sista ikonen återgår fördelningen av lastutrymmet till den ursprungliga storleken.

 

Möjligheter för anpassning av storleken på fördelningen av lastutrymmet i EasyCargo

Följande video sammanfattar hela arbetet med lastbilsöverhäng:

 

Hur man arbetar med att anpassa fördelning av storlekar på lastutrymmen i EasyCargo

Tips för att anpassa storlekar på lastutrymmen

Möjligheten att anpassa fördelning av lastutrymmen är särskilt lämplig för att skapa överhäng för överdimensionerade laster.

 

Hur man skapar överhäng i EasyCargo

Den här nya funktionen kan dock mycket mer! Du kan till exempel använda den till den raka motsatsen till överhäng – för att minska fördelningen av lastutrymmet. Om du sänker höjden, kan du påtvinga att godset lastas lagervis. Detta trick tillåter dig då att fastställa hur många lager eller hur många fler objekt kan placeras på ett konkret objekt.

 

Hur man påtvingar lastning av objekt lagervis i EasyCargo

För EasyCargo är anpassning av fördelning av lastutrymmet ett annat stort steg till en bättre och mer realistisk lastningsplanering. Vi uppskattar ditt stöd väldigt mycket och redan nu ser fram emot att med din hjälp göra ytterligare förbättringar i appen!

Anna Melounová | 30. nov 2021