Vytvářejte plány pro nadrozměrný náklad přímo v EasyCargu. Ano, čtete dobře! V našem softwaru pro optimalizaci nakládky je nyní možné nastavit převisy nebo zmenšit rozložení nákladového prostoru raz dva.

Co to je převis nákladu?

Převis nákladního vozu nebo nákladu je část nákladu nebo přídavného zařízení vozidla, která vyčnívá za přední nebo zadní kola vozidla, boky nebo přední nebo zadní nárazník vozidla, pokud je vozidlo nárazníkem vybaveno.

 

Vytvářejte převisy v EasyCargu

Co to je povolený (legální) převis nákladu?

Převážení nadrozměrného nákladu představuje nebezpečí pro vozidlo, přepravované zboží a další účastníky silničního provozu. Aby byli všichni v bezpečí, platí řada pravidel týkajících se toho, jak moc mohou předměty přečnívat. Tato pravidla se liší stát od státu a dopravce je povinen je znát a dodržovat. Pokud tak neučiní, může mu být uložena pokuta pohybující se i v řádu tisíců korun. Pokud navíc přesahující předmět na nákladním vozidle porušuje státní předpisy a je příčinou nehody, může řidič odpovídat za škody touto nehodou způsobené.

EasyCargo vám nepomůže naučit se platné zákony. Může však usnadnit přípravu nakládky tím, že vám umožní převis řádně naplánovat.

Jak mohu vytvořit převis v aplikaci EasyCargo?

Nastavení převisu je velmi jednoduché. Chcete-li povolit nakládku s převisem, klikněte na ikonu nákladního vozidla umístěnou v pravém dolním rohu vedle tlačítka s limity zatížení.

 

Kde v EasyCargu upravit velikost rozložení nákladového prostoru

Po kliknutí se zobrazí další tři ikony: pomocí první můžete zvolit, o kolik centimetrů nebo palců chcete zvětšit nebo zmenšit rozložení vybraného nákladového prostoru (pokud chcete, aby bylo menší, jednoduše před číslo přidejte mínus “-”.) Druhá ikona umožňuje změnit absolutní velikost rozložení celého nákladového prostoru. Kliknutím na poslední ikonu se rozložení nákladového prostoru vrátí do výchozí velikosti.

 

Možnosti upravení velikosti rozložení nákladového prostoru v EasyCargu

Následující animace shrnuje celou práci s převisy nákladních vozidel:

 

Jak pracovat s upravením rozložení velikostí nákladových prostor v EasyCargu

Tipy pro úpravu rozložení nákladových prostor

Možnost úpravy rozložení nákladových prostor využijete především při vytváření převisů pro nadrozměrné náklady.

 

Jak vytvořit převisy v EasyCargu

Avšak tato nová funkcionalita toho dokáže mnohem více! Můžete ji například využít pro úplný opak převisů – ke zmenšení rozložení nákladového prostoru. Pokud snížíte výšku, můžete vynutit skládání nákladu do vrstev. Tento trik vám tak umožní určit, kolik vrstev nebo kolik dalších položek můžete umístit na konkrétní položku.

 

Jak vynutit skládání nákladu do vrstev v EasyCargu

Pro EasyCargo je úprava rozložení nákladových prostor dalším obrovským krokem k lepšímu a realističtějšímu plánování nakládek. Moc si vážíme vaší podpory a už teď se těšíme, jak aplikaci společně s vaší pomocí ještě vylepšíme!

Anna Melounová | Publikováno 26. Říj 2021