Możesz tworzyć plany załadunku dla ładunków ponadgabarytowych bezpośrednio w EasyCargo. Nie, nie przewidziałeś się! Od teraz w naszym programie do planowania załadunku można kilkoma kliknięciami stworzyć zwisy lub zmniejszyć przestrzeń ładunkową.

Co to jest zwis w kontekście samochodu ciężarowego?

Zwis ciężarówki lub załadunku jest częścią ładunku lub dołączonym do pojazdu sprzętem, który wystaje poza przednie lub tylne koła, boki, przedni lub tylny zderzak samochodu, jeśli jest on w niego wyposażony.

 

Stwórz zwisy w kalkulatorze optymalizacji ładunku EasyCargo

Jaki jest dopuszczalny zwis ciężarówki?

Przewożenie zwisów ładunków stanowi zagrożenie dla Twojego pojazdu, przewożonych towarów i innych kierowców na drodze. Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, obowiązuje szereg przepisów dotyczących tego, jak daleko mogą zwisać towary załadunku. Przewoźnik ma obowiązek je znać i przestrzegać. Nieprzestrzeganie ich może skutkować mandatami lub wysokimi grzywnami. Ponadto, jeśli zwisający towar na ciężarówce narusza przepisy i jest potencjalną przyczyną wypadku, kierowca może być odpowiedzialny za szkody.

Wprawdzie EasyCargo nie pomoże Ci w nauce obowiązujących przepisów, ale może znacznie ułatwić planowanie załadunku, umożliwiając właściwe zaplanowanie wystającego ładunku.

Jak utworzyć zwis w EasyCargo?

Konfiguracja zwisu jest bardzo prosta. Aby umożliwić wystawanie ładunku, kliknij na ikonę ciężarówki znajdującą się w prawym dolnym rogu – tuż obok przycisku limitów wagowych.

 

Miejsce, gdzie dostaniesz się do edycji rozkładu przestrzeni ładunkowej w programie optymalizacji ładunku EasyCargo

Pojawią się trzy kolejne ikony: za pomocą pierwszej z nich możesz wybrać, o ile centymetrów lub cali chcesz zwiększyć lub zmniejszyć układ przestrzeni ładunkowej (jeśli chcesz, aby był mniejszy, po prostu dodaj „-” przed liczbą). Druga ikona umożliwia zmianę układu wielkości ładunku w całej przestrzeni ładunkowej. Kliknięcie ostatniej ikony spowoduje powrót do domyślnych wymiarów przestrzeni ładunkowej.

 

Opcje dostosowania układu wielkości ładunku w programie EasyCargo

Poniższa animacja prezentuje cały proces pracy ze zwisami ciężarówek:

 

Jak pracować z edycją układu wymiarów ładunku w aplikacji EasyCargo

Wskazówki dotyczące regulacji wielkości załadunku

Głównym powodem dostosowywania wielkości załadunku w EasyCargo jest oczywiście stworzenie większej przestrzeni ładunkowej dla ładunków ponadgabarytowych.

 

Jak tworzyć zwisy w EasyCargo

Na tym nie kończą się wszystkie możliwości. Nowa funkcja to potężne narzędzie, z którym możesz zrobić o wiele więcej! Przykładowo, przeciwieństwo zwisów – zmniejszenie rozmiarów przestrzeni ładunkowej. Obniżając górę przestrzeni, możesz wymusić podział załadunku na warstwy. Dzięki temu określisz, ile warstw lub innych towarów możesz umieścić na danym elemencie ładunku.

 

Jak wymusić podział załadunku na warstwy w aplikacji EasyCargo

Dostosowywanie układu rozmiaru ładunku to kolejny ogromny krok w kierunku lepszego i bardziej realistycznego planowania rozkładu towarów w programie EasyCargo. Dziękujemy za wsparcie. Nie możemy się doczekać dalszego ulepszania naszej aplikacji razem z Tobą!

Anna Melounová | 26 paź 2021