Genellikle lojistiğin temeli olarak nitelendirilen demiryolu taşımacılığı, küresel taşımacılık sahnesinin yeniden şekillenmesinde etkili olmuştur. Demiryolu taşımacılığı, 19. yüzyılın başlarındaki mütevazı başlangıcından uluslararası ticaretin temel bir unsuru olarak günümüzdeki statüsüne kadar önemli değişiklikler ve dönüm noktalarından geçmiştir.

Demiryolu taşımacılığının başlıca faydalarını öğrenin, diğer ulaşım araçlarıyla karşılaştırın ve tarihsel gelişiminin yanı sıra onu etkileyen şahsiyetleri inceleyin.

 

Demiryolu taşımacılığı

Kaynak: www.canva.com

Demiryolu taşımacılığının tarihi nedir?

Demiryolu taşımacılığının gelişimi, insanların ve eşyaların dünya çapında hareket etme şeklini büyük ölçüde değiştiren harika bir macera olmuştur. Demiryolu taşımacılığı, tüm dünyada medeniyetleri, ekonomileri ve endüstrileri etkileyen bir dizi devrim niteliğinde dönüm noktası ile nitelendirilmiştir. Bu tarihi dönüm noktaları sadece teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda engelleri aşmak, insanları birleştirmek ve insanların ve ticaretin hareketini kolaylaştırmak için yılmayan insan ruhunu da yansıtmaktadır.

 

Buharlı Lokomotif Çağı

Kaynak: www.canva.com

 

1. Buharlı Lokomotif Çağı (19. Yüzyılın Başları)

Buharlı lokomotifin yaratılışı, demiryolu taşımacılığının doğuşunu sağlamıştır. Bir yükü zeminde hareket ettiren ilk operasyonel buharlı lokomotif 1804 yılında Richard Trevithick tarafından yaratılmıştır. Bu buluş, 1829’da George Stephenson’ın ünlü “Roket “inin kapısını açtı; bu lokomotif, insanları şehirler arasında halka açık bir demiryolunda taşıyan ilk buharlı lokomotifti ve aynı zamanda demiryolu çağının başlangıcını işaret ediyordu.

“Demiryollarının Babası” olarak bilinen, kendi kendini yetiştirmiş mekanik deha George Stephenson, keşifleri ve öncülüğüyle ulaşım sektöründe devrim yarattı. Stephenson’ın kömür madenciliğinden ünlü bir mühendisliğe yükselişi, mütevazı yetiştirilme tarzına rağmen, mühendislik alanında mükemmelliğe olan bağlılığını göstermiştir. Lokomotif tasarımının ötesinde, Stephenson’ın etkisi kıtalara yayıldı. Birçok ülkede demiryollarının inşasını etkilerken, çağdaş demiryolu taşımacılığının bir ayağı olarak bugüne kadar devam eden bir miras olan ray aralığının standartlaştırılmasını destekledi. Demiryolları alanında bir öncü olarak uzun süredir sahip olduğu ünün altını çizen George Stephenson’ın ölçülemez katkıları, insanların ve ürünlerin nasıl taşındığını etkilemeye devam ediyor.

 

Kıtalararası Demiryolları

Kaynak: www.canva.com

 

2. Kıtalararası Demiryolları (19. Yüzyıl)

Amerika Birleşik Devletleri’nde seyahat sürelerini ve yük taşıma maliyetlerini büyük ölçüde azaltan Birinci Kıtalararası Demiryolu gibi kıtalararası demiryollarının inşa edilmesiyle ekonomik bir devrim tetiklendi. İlk Kıtalararası Demiryolunun inşasından bu yana, ABD’de 225.308 kilometre (~140.000 mil) uzunluğunda raylara sahip bir demiryolu ağı inşa edilmiştir (FRA).

Birçok ülkenin önemli demiryolu ağlarının gelişimi, Avrupa’daki demiryolu büyümesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşiyordu. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa, bu dönemde kıtalararası demiryollarında kayda değer gelişmeler yaşayan Avrupa ülkelerinden bazılarıydı. Kıtanın sanayileşmesine ve ekonomik genişlemesine yardımcı olan bu Avrupa demiryolu patlaması sayesinde daha fazla bölgesel iletişim ve ticaret mümkün hale geldi. Atlantik’in her iki yakasındaki ortak çabalar sonucunda alışılmadık bir hareketlilik ve refah dönemi başladı.

 

Demiryolunun Altın Çağı

Kaynak: www.canva.com

 

3. Demiryolunun Altın Çağı (19. Yüzyılın Sonları ve 20. Yüzyılın Başları)

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları, “Demiryolunun Altın Çağı” sırasında dünyadaki demiryolu taşımacılığının zirvesine tanık oldu. Orient Express gibi ünlü lüks trenlerin geliştirilmesi ve Trans-Sibirya Demiryolu gibi devasa girişimlerin tamamlanması bu dönemde gerçekleşmiştir. Paris ve İstanbul’u birbirine bağlayan ve aynı zamanda kültürler arası teması teşvik eden Orient Express, lüks vagonları ve harika hizmetiyle uluslararası seyahatin cazibesini özetliyordu. Rusya boyunca yaklaşık 9.300 kilometre (~5.779 mil) boyunca uzanan Trans-Sibirya Demiryolu, Sibirya’yı açmış ve insanların, ürünlerin ve fikirlerin sıradışı akışına izin vermiştir.

Flying Scotsman gibi aerodinamik lokomotiflerle bu dönem sadece lüks yolcu deneyimleri sağlamakla kalmadı, aynı zamanda teknolojik gelişmeleri de körükledi. Demiryolları uzun mesafeli seyahatleri halka açarak ekonomilerin ve toplumların yapısını değiştirdi. Demiryolunun Altın Çağı’nın mirası; tarihi demiryolları, klasik trenler ve sonunda yerini daha modern ulaşım türlerine bırakmış olsa da lüks demiryolu seyahatinin kalıcı cazibesi ile yaşamaya devam etmektedir.

 

Elektrifikasyon ve Yüksek Hızlı Tren

Source: www.canva.com

 

4. Elektrifikasyon ve Yüksek Hızlı Demiryolu (20. Yüzyıl)

Japon Shinkansen gibi yüksek hızlı trenlerin kullanılmaya başlanması ve demiryolu hatlarının elektrifikasyonu, demiryolu taşımacılığının etkinliği, güvenliği ve hızına ilişkin standartları yükseltmiştir. Bu gelişmeler sadece yolcu seyahatlerini dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda yük taşımacılığının verimliliğini ve sürdürülebilirliğini de artırarak demiryolunun çağdaş lojistikteki konumunu güçlendirmiştir.

Yüksek hızlı demiryolu ağları uluslararası alanda gelişmeye ve büyümeye devam etmiş, Fransa, Çin ve Almanya gibi ülkeler yüksek hızlı ağlarını inşa etme konusunda çıtayı yükseltmiştir. Bu durum, demiryolunun yirmi birinci yüzyıldaki öneminin devam ettiğini göstermektedir. Bu gelişmenin en güzel örneği, yukarıda bahsi geçen Japon Shinkansen’idir. 1964’te faaliyete geçen ilk Shinkansen’in azami hızı yaklaşık 210 km/saat (130 mph) idi. N700 serisi gibi modern Shinkansen trenleri ise 320 km/saat (199 mph) hıza kadar çıkabilmektedir. Bu zaten oldukça önemli bir hız, ancak yine de dünyanın en hızlı treni olan ve maksimum hızı 602 km/sa (374mph) olan Japonya’daki L0 Serisi Maglev ile kıyaslanamaz. Bu hızda, Brüksel’den Paris’e yolculuk 0,5 saat veya Los Angeles, CA’dan Las Vegas, NV’ye 43 dakika sürer.

Demiryolu Taşımacılığının Artıları ve Eksileri

Diğer tüm ulaşım araçları gibi, demiryolu seyahatinin de kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Şimdi bunları daha derinlemesine inceleyelim:

Artılar

 • Toplu Yük Taşımacılığı için Uygun Maliyetli: Ağır yüklerin uzak mesafelere taşınması söz konusu olduğunda, demiryolu seyahati çok ekonomiktir. Trenler, ağır yükleri tek bir seferde taşıyabildikleri için taşımacılıkta daha uygun maliyetlidir. Rakamlar açısından, Teksas’tan Ohio’ya demiryolu ve kamyonla yapılan sevkiyatın fiyatını karşılaştıran bir çalışma var. Çalışma, demiryolu taşımacılığının ton başına 70$, kamyon taşımacılığının ise 214$’a mal olduğunu ortaya koymuştur. Bu veriler, demiryolu taşımacılığının kamyon taşımacılığından yaklaşık üç kat daha ucuz olduğunu göstermektedir (ESI Logistics 2020).
 • Verimlilik: Trenler ton-mil başına düşük enerji tüketimi ve yüksek yakıt verimliliği ile bilinmektedir. Sonuç olarak daha uygun maliyetli ve çevreye duyarlı bir çözüm haline gelmişlerdir.
 • Güvenlik: Genel olarak, demiryolu seyahati araç kullanmaktan daha güvenlidir. Daha düşük kaza oranları, sıkı güvenlik düzenlemeleri ve demiryolu hatlarının karayollarından izole edilmesinin bir sonucudur. AB’de 2021 yılında, 4.333 kamyon ve ağır yük aracı kazasına karşılık 1.389 önemli demiryolu kazası meydana gelmiştir (Eurostat 2023, Avrupa Komisyonu 2021).
 • Daha Az Trafik Sıkışıklığı: Demiryolu taşımacılığı sayesinde kamyon trafiği azalır, bu da kaza ve trafik sıkışıklığı olasılığını düşürür.
 • Güvenilirlik: Trenler diğer ulaşım türlerine kıyasla hava koşullarından kaynaklanan gecikmelere daha az maruz kaldığından, daha istikrarlı tarifeler uygular, daha güvenilirdir ve dakiktir.
 • Çevresel Faydalar: Dizel kamyonlarla karşılaştırıldığında, elektrikli trenler daha az sera gazı yayar, bu da daha temiz bir hava ve daha küçük bir karbon etkisi ile sonuçlanır. Genel olarak, trenler kamyonlardan 3 kat daha az sera gazı emisyonu üretir. Elektrikli ve dizel trenleri karşılaştırmak gerekirse, elektrikli trenler %30 daha az karbon yaymaktadır. Ortalama olarak, elektrikli trenler önemli ölçüde daha çevre dostudur ve dizel kamyonlara kıyasla ton-mil başına %85’e kadar daha az sera gazı yayabilir (Stanford Üniversitesi, 2022).
 • Uzun ömürlülük: Karayolu araçlarıyla karşılaştırıldığında, demiryolu altyapısı ve lokomotifler daha uzun kullanım ömrüne sahiptir, bu da uzun vadeli bakım ve değiştirme giderlerini azaltır. Vagonlar 50 yıl, lokomotifler ise 30 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Eksiler

 • Sınırlı Esneklik: Belirlenmiş güzergahlara ve programlara bağlı olması nedeniyle demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığına göre daha az uyarlanabilir. Erişilemeyen veya uzak yerlere ürün teslim etmek uygun olmayabilir.
 • Yüksek Başlangıç Altyapı Maliyetleri: Raylar ve terminaller gibi tren altyapısını inşa etmek ve bakımını yapmak pahalı olabilir. Bu durum yeni demiryolu projelerinin başlamasını zorlaştırabilir.
 • Sınırlı Erişilebilirlik: Bazı işletmeler ve müşteriler demiryolu istasyonlarına ve terminallerine yakın olmayabilir, bu da oraya ulaşmak için ek ulaşım gerektirir.
 • Bazı Yükler İçin Yavaş Hız: Yüksek hızlı demiryolunun varlığına rağmen, zamana duyarlı yükler için tren taşımacılığı diğer modlardan daha yavaş olabilir. Hızın önemli olduğu durumlarda bu bir dezavantaj olabilir. Örneğin, taze ürünler, deniz ürünleri veya bazı farmasötik ürünler kalitelerini korumak ve tüketici taleplerini karşılamak için daha hızlı nakliye gerektirebilir.
 • Sınırlı Yolcu Hizmetleri: Demiryolu yolcu hizmetleri bazı bölgelerde sınırlı olabilir veya araç kullanma veya uçakla seyahat etme gibi diğer seçeneklere kıyasla daha az pratik olabilir.
 • Bakım Zorlukları: Demiryolu rayları ve demiryolu araçları için düzenli bakım ve modifikasyonlara ihtiyaç duyulur, bu da gecikmelere neden olabilir ve harcamaları artırabilir.
 • Diğer Modlarla Rekabet: Demiryolu taşımacılığının pazar payı, bazı sektörlerde ve coğrafi bölgelerde diğer modların (hava taşımacılığı, karayolu taşımacılığı ve diğerleri) rekabetinden etkilenebilir.

İpucu: Artılar ve eksiler listelerinin hayranıysanız, bu makaleyi okumalısınız: Karayolu taşımacılığının artıları ve eksileri.

 

Demiryolu ile yük taşımacılığı

Kaynak: www.canva.com

Diğer Ulaşım Modları ile Karşılaştırma

Demiryolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine kıyasla nasıl olduğunu inceleyelim.

Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığı

Hem demiryolu hem de karayolu taşımacılığının belirli faydaları vardır ve etkili tedarik zincirleri oluşturmak için sıklıkla birleştirilirler.

Mevcut karayolu ağlarının yardımıyla, karayolu taşımacılığı pratik olarak herhangi bir varış noktasına ulaşabilir. Kapıdan kapıya teslimat için mükemmel olduğundan, son mil teslimatı ve zamana duyarlı kargolar için mükemmeldir.

Bununla birlikte, uzun mesafeli seyahat söz konusu olduğunda demiryolu hakimdir. Trenler, kamyonlardan çok daha ağır yükleri taşıyabildikleri için kömür, tahıl veya hammadde gibi hacimli maddelerin taşınmasında daha etkilidir. Ayrıca, demiryolu taşımacılığı ton-mil başına çok daha az yakıt kullanır. Kamyonlar galon başına sadece 145 ton-mil yakıt alırken, trenler galon başına 477 ton-mil yakıt almaktadır (Sam Forman, Stanford Üniversitesi, 2022). Bu da maliyet tasarrufu ve daha düşük karbon emisyonu ile sonuçlanır. Nakliye maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltmak çok önemli olsa da, bu verimlilik özellikle faydalı hale geliyor. Rakamlar ne diyor? 2021 yılında Avrupa Birliği’ndeki tüm ürünlerin yüzde 77’si kamyonlarla taşınırken, yük trenleri sadece yüzde 17’sini, geri kalan yüzde 6’sını ise iç su yolları oluşturmuştur. (Eurostat 2023).

Demiryolu ve Havayolu Taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığı, özellikle kara dağıtımında, taze deniz ürünleri gibi çabuk bozulabilen ürünlerin teslimatı için hava taşımacılığından daha uygun maliyetli olabilir. Örnek olarak Alaska somonunu ele alalım. Somonun Alaska sularından ülke genelindeki çeşitli pazarlara hızla taşınması gerekiyor. Hava yolculuğu daha hızlıdır, ancak pahalı da olabilir. Öte yandan, demiryolu taşımacılığı verimlilik ve hız arasında bir denge kurmaktadır. Büyük miktarlardaki somon balığı soğutmalı vagonlarla dağıtım merkezlerine kolayca taşınabilmekte, bu da müşterilerin taze deniz ürünleri almasını garanti ederken nakliye maliyetlerini de düşürmektedir.

Demiryolu ve Denizyolu Taşımacılığı

Yabancı üreticilerden dizüstü bilgisayar veya cep telefonu gibi tüketici elektroniği ürünleri ithal etmeyi düşünün.Uzun mesafeli yolculuklar için uygun olması nedeniyle, deniz taşımacılığı bu malların denizler arasında aktarılması için tercih edilen yöntemdir. Ancak dağıtımın bir sonraki aşamasında demiryolu taşımacılığı önem kazanmaktadır.

Trenler, elektronik eşya dolu konteynerleri kıyı limanlarından iç bölgelerdeki dağıtım merkezlerine taşıyor. Bu multimodal sistem, malları limanlardan ülke genelindeki nihai yerlerine aktarırken, deniz taşımacılığının finansal avantajlarını demiryolunun etkinliği ile birleştirerek perakendecilere ve müşterilere hızlı teslimat sağlar.

Demiryolu taşımacılığının önemli dönüm noktaları ve George Stephenson gibi vizyoner figürlerin kararlılığıyla noktalanan tarihsel gelişimi, çağdaş lojistiğin bir ayağı olarak konumunu sağlamlaştırmıştır.

Maliyet etkinliği, güvenilirliği ve çevresel sürdürülebilirliği gibi pek çok faydası, uluslararası mal ve insan ticareti üzerinde etkili olmaya devam etmektedir. Integrated transportation networks cannot function without rail transport, even though they face obstacles and competition from other modes. Bunun nedeni üstün yetenekleridir. Demiryolu taşımacılığı, lojistiğin dinamik dünyasında önemli bir faktör olmaya devam etmekte ve bu dünya içinde iletişim, işlem ve hareket etme şeklimizi etkilemektedir. Küresel demiryolu ağında 1,3 milyon kilometreden fazla (800.000 milden fazla) güzergah olması bunun kanıtıdır (Erick Burgueño Salas, Statista 2023).

Demiryolu taşımacılığı, lojistik sektörünün kritik bir bileşenidir ve özellikle uzun mesafeli ve dökme yükler için malların taşınmasında önemli bir rol oynar. Lojistiğin geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor. Ürünlerinizi ister gemi, ister tren, ister kamyonla sevk ediyor olun, yükleme konusunda size yardımcı olacağız. Yükleme verimliliğinizi artırmak, paradan, yerden ve zamandan tasarruf etmek için EasyCargo yükleme yazılımını deneyin.

 

 

Doğa İlayda Kaya | 10. Eki 2023