Transport kolejowy, często uznawany za fundament logistyki, odegrał kluczową rolę w przekształceniu globalnej sceny transportowej. Ten rodzaj transportu przeszedł znaczące zmiany i kamienie milowe od swoich skromnych początków na początku XIX wieku do obecnego statusu jako istotnego elementu handlu międzynarodowego.

Poznaj główne zalety transportu kolejowego, porównaj go z innymi środkami transportu i przyjrzyj się jego historycznemu rozwojowi, a także osobowościom, które miały na niego wpływ.

 

Transport kolejowy

Źródło: www.canva.com

Jaka jest historia transportu kolejowego?

Rozwój transportu kolejowego był wspaniałą przygodą, która drastycznie zmieniła sposób, w jaki ludzie i przedmioty przemieszczają się po całym świecie. Transport kolejowy charakteryzował się szeregiem rewolucyjnych punktów zwrotnych, które wpłynęły na cywilizacje, gospodarki i branże na całym świecie. Te historyczne punkty zwrotne odzwierciedlają nie tylko postęp technologiczny, ale także niezłomnego ludzkiego ducha przekraczania barier, jednoczenia ludzi i ułatwiania przepływu ludzi i handlu.

 

Era lokomotyw parowych

Źródło: www.canva.com

 

1. Era lokomotyw parowych (początek XIX wieku)

Stworzenie lokomotywy parowej przypisuje się narodzinom transportu kolejowego. Pierwsza działająca lokomotywa parowa, która przemieściła ładunek po ziemi, została stworzona przez Richarda Trevithicka w 1804 roku. Ten wynalazek otworzył drzwi dla słynnej „Rakiety” George’a Stephensona w 1829 roku, która była pierwszą lokomotywą parową przewożącą ludzi na publicznej linii kolejowej między miastami, a także zasygnalizowała początek ery kolei.

Samouk, geniusz mechaniki George Stephenson, znany jako „ojciec kolei”, zrewolucjonizował przemysł transportowy dzięki swoim odkryciom i pionierskiej pasji. Stephenson przeszedł drogę od górnika do znanego inżyniera, pomimo skromnych początków, co pokazało jego zaangażowanie w doskonałość inżynieryjną. Poza projektowaniem lokomotyw, Stephenson odcisnął piętno na wszystkie kontynenty. Wpłynął na budowę kolei w wielu krajach, wspierając jednocześnie standaryzację rozstawu szyn, co do dziś stanowi filar współczesnego transportu kolejowego. Podkreślając swoją długą reputację pioniera w dziedzinie kolei, niezmierzony wkład George’a Stephensona nadal wpływa na sposób transportu ludzi i produktów.

 

Koleje Transkontynentalne

Źródło: www.canva.com

 

2. Transkontynentalne linie kolejowe (XIX wiek)

Rewolucja gospodarcza została zapoczątkowana przez budowę transkontynentalnych linii kolejowych w Stanach Zjednoczonych, takich jak Pierwsza Kolej Transkontynentalna, która potężnie skróciła czas podróży i koszty transportu towarów. Od czasu budowy Pierwszej Kolei Transkontynentalnej w Stanach Zjednoczonych zbudowano sieć kolejową z torami o długości 225 308 kilometrów (~ 140 000 mil) (FRA).

Rozwój znaczących sieci kolejowych w wielu krajach odbywał się równolegle z rozwojem kolei w Europie. Wielka Brytania, Niemcy i Francja to niektóre z krajów europejskich, które w tym okresie odnotowały znaczący rozwój kolei transkontynentalnych. Większa komunikacja regionalna i handel były możliwe dzięki boomowi kolejowemu w Europie, który pomógł w uprzemysłowieniu i ekspansji gospodarczej kontynentu. Wspólne wysiłki po obu stronach Atlantyku zapoczątkowały erę niezwykłej mobilności i dobrobytu.

 

Złoty wiek kolei

Źródło: www.canva.com

 

3. Złoty wiek kolei (koniec XIX i początek XX wieku)

Pod koniec XIX i na początku XX wieku nastąpił szczyt światowego transportu kolejowego podczas „Złotego Wieku Kolei”. W tym okresie powstały słynne luksusowe pociągi, takie jak Orient Express, oraz ukończono ogromne przedsięwzięcia, takie jak Kolej Transsyberyjska. Orient Express, który połączył Paryż i Stambuł, jednocześnie promując kontakty międzykulturowe, uosabiał przepych międzynarodowych podróży dzięki luksusowym wagonom i wspaniałej obsłudze. Kolej Transsyberyjska, rozciągająca się na prawie 9 300 kilometrów (~ 5 779 mil) przez Rosję, otworzyła Syberię i umożliwiła przemieszczanie ludzi, produktów, a także pomysłów.

Dzięki usprawnionym lokomotywom, takim jak Flying Scotsman, epoka ta nie tylko zapewniła luksusowe wrażenia pasażerom, ale także napędzała postęp technologiczny. Kolej umożliwiła podróże długodystansowe ogółowi społeczeństwa, zmieniając gospodarkę i społeczności. Dziedzictwo Złotego Wieku Kolei przetrwało dzięki historycznym liniom kolejowym, zabytkowym pociągom i trwałej atrakcyjności luksusowych podróży koleją, mimo że ostatecznie ustąpiły one miejsca bardziej nowoczesnym środkom transportu.

 

Elektryfikacja i kolej dużych prędkości

Źródło: www.canva.com

 

4. Elektryczność i kolej dużych prędkości (XX wiek)

Wprowadzenie szybkich pociągów, takich jak japoński Shinkansen, oraz elektryfikacja linii kolejowych podniosły standard efektywności, bezpieczeństwa i szybkości transportu kolejowego. Zmiany te nie tylko przekształciły podróże pasażerskie, ale także zwiększyły wydajność i zrównoważony rozwój transportu towarowego, wzmacniając tym samym pozycję kolei we współczesnej logistyce.

Sieci kolei dużych prędkości nadal rozwijają się i ich znaczenie wzrasta na arenie międzynarodowej, a kraje takie jak Francja, Chiny i Niemcy wyznaczają poprzeczkę w budowaniu swoich szybkich sieci. Pokazuje to ciągłe znaczenie kolei w XXI wieku. Doskonałym przykładem tego rozwoju jest wspomniany wcześniej japoński Shinkansen. Pierwszy Shinkansen, który rozpoczął działalność w 1964 roku, osiągał prędkość maksymalną około 210 km/h (130 mph). Nowoczesne pociągi Shinkansen, takie jak seria N700, są w stanie poruszać się z prędkością do 320 km/h (199 mph). To już dość znaczna prędkość, ale wciąż nic w porównaniu z najszybszym pociągiem na świecie – japońskim Maglevem serii L0, który osiąga maksymalną prędkość 602 km/h (374 mph). Przy tej prędkości, podróż z Brukseli do Paryża zajęłaby 0,5 godziny lub 43 minuty, aby dostać się z Los Angeles, CA do Las Vegas, NV.

Plusy i minusy transportu kolejowego

Jak każdy inny środek transportu, podróż koleją ma swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się im bliżej:

Zalety

 • Opłacalność dla ładunków masowych: Jeśli chodzi o transport ciężkich ładunków na duże odległości, transport kolejowy jest ekonomiczny. Pociągi są bardziej opłacalne w transporcie, ponieważ mogą przewozić wiele ciężkich ładunków podczas jednej podróży. Jeśli chodzi o liczby, istnieje badanie porównujące cenę transportu kolejowego i samochodowego z Teksasu do Ohio. Badanie wykazało, że transport kolejowy kosztuje 70 USD za tonę, podczas gdy transport samochodowy kosztuje 214 USD za tonę. Dane te pokazują, że transport kolejowy był około trzy razy tańszy niż transport samochodowy (ESI Logistics 2020).
 • Wydajność: Pociągi są znane z niskiego zużycia energii na tonokilometr i wysokiej wydajności paliwowej. Dzięki temu stały się bardziej opłacalnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem.
 • Bezpieczeństwo: Ogólnie rzecz biorąc, podróż koleją jest bezpieczniejsza niż jazda samochodem. Niższe wskaźniki wypadków wynikają z surowych przepisów bezpieczeństwa i odizolowania linii kolejowych od dróg. W 2021 r. w UE doszło do 1 389 poważnych wypadków kolejowych, w porównaniu z 4 333 wypadkami ciężarówek i pojazdów ciężarowych (Eurostat 2023, Komisja Europejska 2021).
 • Zmniejszenie natężenia ruchu: Transport kolejowy ogranicza ruch samochodów ciężarowych, co również zmniejsza prawdopodobieństwo wypadków i zatorów drogowych.
 • Korzyści dla środowiska: W porównaniu do ciężarówek z silnikiem diesla, pociągi elektryczne emitują mniej gazów cieplarnianych, co przekłada się na czystsze powietrze i mniejszy wpływ na środowisko. Ogólnie rzecz biorąc, pociągi emitują 3 razy mniej gazów cieplarnianych niż ciężarówki. Porównując pociągi elektryczne i spalinowe, pociągi elektryczne emitują o 30% mniej dwutlenku węgla. Średnio pociągi elektryczne są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska i mogą emitować do 85% mniej gazów cieplarnianych na tonomilę w porównaniu do ciężarówek z silnikiem Diesla (Stanford University, 2022).
 • Długowieczność: W porównaniu z pojazdami drogowymi, infrastruktura kolejowa i lokomotywy mają dłuższy okres użytkowania, co obniża długoterminowe koszty utrzymania i wymiany. Wagony kolejowe są projektowane na 50 lat, a lokomotywy na 30 lat.

Wady

 • Ograniczona elastyczność: Ze względu na zależność od ustalonych tras i harmonogramów, transport kolejowy jest mniej elastyczny niż transport drogowy. Dostarczanie produktów do niedostępnych lub odległych miejsc może nie być odpowiednie.
 • Wysokie początkowe koszty infrastruktury: Budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej, takiej jak szyny i terminale, jest kosztowne. Może to utrudniać rozpoczęcie nowych projektów kolejowych.
 • Ograniczona dostępność: Niektóre firmy i klienci mogą nie znajdować się w pobliżu stacji kolejowych i terminali, co wymaga dodatkowego transportu, aby się tam dostać.
 • Niska prędkość dla niektórych ładunków: Pomimo istnienia kolei dużych prędkości, transport kolejowy ładunków wrażliwych czasowo może być wolniejszy niż w przypadku innych środków transportu. Gdy czas dostawy jest kluczowy, może to być wadą. Na przykład świeże produkty, owoce morza lub niektóre wybory farmaceutyczne mogą wymagać szybszego transportu, aby zachować ich jakość i sprostać wymaganiom konsumentów.
 • Ograniczone usługi pasażerskie: Kolejowe usługi pasażerskie mogą być ograniczone lub mniej praktyczne w niektórych obszarach w porównaniu z innymi opcjami, takimi jak jazda samochodem lub lot samolotem.
 • Wyzwania związane z konserwacją: Konieczna jest regularna konserwacja i utrzymywanie dobrego stanu torów kolejowych i taboru, co może powodować opóźnienia i zwiększać wydatki.
 • Konkurencja z innymi środkami transportu: Na udział transportu kolejowego w rynku może mieć wpływ konkurencja ze strony innych środków transportu (transport lotniczy, drogowy i inne) w niektórych sektorach i obszarach geograficznych.

Uwaga: Jeśli jesteś fanem list plusów i minusów, to powinieneś przeczytać ten artykuł: Zalety i wady transportu drogowego.

 

Transport towarowy koleją

Źródło: www.canva.com

Porównanie z innymi środkami transportu

Przyjrzyjmy się, jak transport kolejowy wypada na tle innych rodzajów transportu.

Transport kolejowy vs transport drogowy

Zarówno kolejowy, jak i drogowy transport mają określone zalety i są często łączone w celu utworzenia efektywnych łańcuchów dostaw.

Dzięki istniejącej sieci dróg, transport drogowy może praktycznie dotrzeć do każdego miejsca docelowego. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku dostaw do odbiorcy końcowego i wymagających krótkiego czasu realizacji, ponieważ doskonale nadaje się do dostaw od drzwi do drzwi.

Kolej dominuje jednak, jeśli chodzi o podróże długodystansowe. Pociągi są bardziej efektywne w transporcie towarów wielkogabarytowych, takich jak węgiel, zboże czy surowce, ponieważ mogą przewozić znacznie cięższe ładunki niż ciężarówki. Ponadto transport kolejowy zużywa znacznie mniej paliwa na tonomilę. Ciężarówki osiągają jedynie 145 ton-mil na galon paliwa, w porównaniu do 477 ton-mil na galon w przypadku pociągów (Sam Forman, Stanford University, 2022). Skutkuje to oszczędnością kosztów i niższą emisją dwutlenku węgla. Chociaż zmniejszenie kosztów transportu i wpływu na środowisko ma kluczowe znaczenie, to wydajność jest decydującym czynnikiem. Co mówią liczby? W 2021 r. ciężarówki przewoziły 77% wszystkich produktów w Unii Europejskiej, pociągi towarowe tylko 17%, a pozostałe 6% stanowiły śródlądowe drogi wodne. (Eurostat 2023).

Transport kolejowy vs transport lotniczy

Transport kolejowy, szczególnie w przypadku dystrybucji lądowej, może być bardziej opłacalny niż transport lotniczy w przypadku dostaw łatwo psujących się produktów np. świeże owoce morza. Weźmy jako przykład łososia alaskańskiego. Łosoś musi zostać szybko przetransportowany z wód Alaski na różne rynki w całym kraju. Transport lotniczy jest szybszy, ale może być również kosztowny. Z drugiej strony, transport kolejowy zapewnia równowagę między wydajnością a szybkością. Duże ilości łososia mogą być łatwo transportowane w wagonach chłodniczych do węzłów dystrybucyjnych, gwarantując klientom otrzymanie świeżych owoców morza przy jednoczesnym obniżeniu kosztów transportu.

Transport kolejowy vs transport morski

Weźmy pod uwagę import elektroniki użytkowej od zagranicznych producentów np. laptopy czy telefony komórkowe. Ze względu na przystępną cenę w przypadku podróży długodystansowych, transport morski jest preferowaną metodą przesyłania tych towarów przez morza. Na kolejnym etapie dystrybucji kluczowy staje się transport kolejowy.

Pociągi przewożą kontenery wypełnione towarami elektronicznymi z portów przybrzeżnych do śródlądowych centrów dystrybucji. Podczas transportu towarów z portów do ich ostatecznych lokalizacji w całym kraju, ten multimodalny system łączy korzyści finansowe transportu morskiego z efektywnością kolei, zapewniając szybką dostawę do sprzedawców detalicznych i klientów.

Historyczny rozwój transportu kolejowego, przerywany ważnymi punktami zwrotnymi i zaangażowaniem wizjonerskich postaci, takich jak George Stephenson, ugruntował jego pozycję jako filaru współczesnej logistyki.

Efektywność kosztowa, niezawodność i zrównoważenie środowiskowe to tylko kilka czynników, które wywierają wpływ na międzynarodowy handel i transport towarów. Zintegrowane sieci transportowe nie mogą funkcjonować bez transportu kolejowego, nawet jeśli napotykają przeszkody i konkurencję ze strony innych środków transportu. Wynika to z jego doskonałych możliwości. Transport kolejowy nadal jest istotnym czynnikiem w dynamicznym świecie logistyki, wpływając na sposób, w jaki się komunikujemy, dokonujemy transakcji i przemieszczamy. Dowodem na to jest ponad 1,3 miliona kilometrów tras (ponad 800 000 mil) w globalnej sieci kolejowej (Erick Burgueño Salas, Statista 2023).

Transport kolejowy jest kluczowym elementem branży logistycznej i odgrywa znaczącą rolę w przemieszczaniu towarów, szczególnie w przypadku ładunków długodystansowych i masowych. Oczekuje się, że będzie on nadal odgrywał kluczową rolę w przyszłości logistyki. Niezależnie od tego, czy wysyłasz swoje towary statkiem, pociągiem czy ciężarówką, pomożemy Ci w ich załadunku. Przetestuj program do planowania załadunku EasyCargo, aby optymalizować przesyłki, a także zaoszczędzić pieniądze, miejsce i czas.

 

 

Bartosz Ziółkowski | 10 paź 2023