Pogoda jest naturalnym zjawiskiem, które wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. I jak zapewne się domyślasz, nie inaczej jest w przypadku łańcucha dostaw. Bez odpowiedniego planowania podczas procesu transportu towarów od producenta do klienta wiele rzeczy może pójść nie tak. Jaki jest wpływ pogody na łańcuch dostaw i jak można zminimalizować jej negatywne skutki?

 

Pogoda i łańcuch dostaw

Źródło: www.canva.com

 

Wpływ pogody na łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw to złożony system obejmujący kilka podmiotów: od dostawców i producentów po dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. Każde odczuwalne zakłócenie w tej sieci może prowadzić do opóźnień, utraty przychodów oraz uszczerbku na reputacji firmy i jej relacjach z klientami. Niestety, pogoda może znacząco zakłócić łańcuch dostaw, prowadząc do negatywnych skutków.

Ekstremalne warunki naturalne mają ogromny wpływ na łańcuch dostaw – na przykład huragany, powodzie i śnieżyce. Wraz ze zmianami klimatycznymi pogoda będzie prawdopodobnie z roku na rok coraz częściej przysparzać problemów. Możesz spróbować spowolnić ten proces, wdrażając ekologiczne rozwiązania logistyczne i przygotowując się na trudne warunki.

 

Zielone rozwiązania logistyczne

Źródło: www.canva.com

 

Spójrzmy na kilka przykładów tego, jak ekstremalne warunki naturalne wpłynęły na logistykę i łańcuchy dostaw w przeszłości:

  • Huragan Harvey (2017) w Stanach Zjednoczonych doprowadził do powodzi i uszkodzeń infrastruktury w Teksasie. Doszło do zakłóceń sieci transportowych i opóźnień w przepływie towarów. Porty zostały zamknięte, drogi były nieprzejezdne, a usługi kolejowe zostały opóźnione.
  • Silne burze śnieżneujemne temperatury (2010 r.) w m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji spowodowały zamknięcie lotnisk i odwołanie lotów. Miało to negatywny wpływ na przepływ łatwo psujących się towarów i doprowadziło do zakłóceń w łańcuchach dostaw.
  • Tajfun Haiyan (2013) na Filipinach spowodował rozległe uszkodzenia infrastruktury, w tym portów i lotnisk. Doprowadziło to do opóźnień w dostawach nie tylko towarów, ale także pomocy humanitarnej.

Cyklon Idai (2019) w Mozambiku spowodował rozległe powodzie, niszcząc drogi, co sprawiło, że transport towarów stał się niezwykle trudny. Zakłócenie łańcucha dostaw miało wpływ na rolnictwo, produkcję i budownictwo. Pociągnęło to za sobą z kolei ogromne opóźnienia w transporcie, utrudniając przewóz ładunków. Trudne warunki pogodowe mogą również prowadzić do przerw w dostawie prądu, uniemożliwiając pracę fabryk i magazynów, co może skutkować opóźnieniami w produkcji i wysyłce towarów. Ulewne deszcze powodują osunięcia ziemi, które mogą blokować drogi i tworzyć ogromne korki pełne załadowanych ciężarówek.

Jak pogoda może wpłynąć na łańcuch dostaw?

Z racji, że pogoda jest nieprzewidywalnym wskaźnikiem, ważne jest, aby firmy były przygotowane na wszelkie możliwe zakłócenia. W jaki sposób pogoda może wpłynąć na najważniejsze elementy łańcucha dostaw, produkcję i transport?

Błędy w produkcji i wytwarzaniu

Pogoda może mieć duży wpływ na produkcję i wytwarzanie towarów. Według ostatnich badań niekorzystne warunki pogodowe spowodowały nawet 30% anulowania oczekiwanego wzrostu upraw w Europie. Ekstremalne warunki pogodowe np. fale upałów, susze i powodzie, mogą niszczyć uprawy i wpływać na dostępność i jakość surowców, co może zakłócać łańcuch dostaw. Na przykład susza w jednym regionie może prowadzić do niedoboru określonego składnika używanego w produkcie, powodując opóźnienia lub wzrost cen. Jednym z przykładów trudnych warunków pogodowych wpływających na produkcję jest susza w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych w latach 2012-2016. Doprowadziła ona do zmniejszenia dostępności wody do nawadniania. Kalifornia jest głównym producentem znacznej części orzechów w kraju. Migdały potrzebują dużo wody do wzrostu. Przemysł migdałowy stanął więc w obliczu wyzwań. W rezultacie ucierpiała produkcja migdałów, co doprowadziło do wzrostu ich cen i niedoborów podaży na rynku.

Aby złagodzić zakłócenia w produkcji i wytwarzaniu, firmy mogą zdywersyfikować swoich dostawców i mieć plany awaryjne na wypadek potencjalnych niedoborów. Mianowicie firmy muszą zbadać alternatywnych dostawców oraz budować z nimi relacje i negocjować umowy. Mogą również korzystać z narzędzi do monitorowania pogody, aby przewidywać zagrożenia związane z warunkami pogodowymi i odpowiednio dostosowywać swoje harmonogramy produkcji.

Zakłócenia w transporcie

Pogoda może powodować znaczne zakłócenia w transporcie, który jest kluczowym elementem stabilności łańcucha dostaw. Burze, powodzie i obfite opady śniegu mogą sprawić, że drogi i autostrady staną się nieprzejezdne, prowadząc do opóźnień lub anulowania przesyłek. Ponadto huragany i silne wiatry mogą uszkodzić lub zablokować infrastrukturę transportową, taką jak porty, lotniska i linie kolejowe, prowadząc do długotrwałego zamknięcia i zmniejszenia przepustowości.

Aby w jak największym stopniu kontrolować zakłócenia w transporcie, można planować z wyprzedzeniem, dywersyfikując opcje transportu poprzez np. wybór różnych tras lub posiadanie zapasowych środków transportu. Można również korzystać z narzędzi do śledzenia i prognozowania pogody, aby przewidywać zdarzenia pogodowe i odpowiednio dostosowywać harmonogramy dostaw. Jednym z doskonałych narzędzi do monitorowania pogody może być oprogramowanie do analizy danych klimatycznych, które zapewnia historyczne dane pogodowe i trendy klimatyczne dla określonych lokalizacji. Analizując długoterminowe wzorce pogodowe, firmy mogą identyfikować trendy i potencjalne zagrożenia związane z określonymi zdarzeniami pogodowymi.

Innym środkiem bezpieczeństwa jest precyzyjne planowanie załadunków. Specjaliści ds. dostaw logistycznych mogą korzystać z programu do planowania załadunku np. EasyCargo, aby wyznaczać optymalne załadunki i wykorzystywać jak najmniejszą liczbę ciężarówek. Pozwala to zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a także koszty i ryzyko nieoczekiwanych opóźnień w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Planuj i bądź przygotowany na każdą burzę

Pogoda jest kluczowym czynnikiem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, a firmy muszą być przygotowane na łagodzenie potencjalnych zakłóceń. Rozumiejąc różne sposoby, w jakie pogoda może wpływać na łańcuch dostaw np. zakłócenia transportu lub produkcji, firma może podjąć proaktywne działania w celu zminimalizowania niepożądanych sytuacji.

Bartosz Ziółkowski | 27 cze 2023