Logistika je jedním s nejrychleji se vyvíjejících odvětví. Mnoho expertů proto vytváří prognózy, jak by její budoucí podoba mohla vypadat. V dnešním článku se podíváme na trendy v logistice, které formují moderní sektor TSL (doprava-spedice-logistika). Konkrétně půjde o trendy, jejichž společným jmenovatelem jsou především IT systémy.

 

Budoucí trendy v logistice: Logistics 2040

Zdroj: https://www.fmlogistic.cz/blog/logistika-2040-budoucnost-prijde-brzy/

 

Ze všeho nejdříve bychom vás rádi upozornili na report Logistika 2040, který vytvořila společnost FM Logistics CE ve spolupráci s 4CF. Report je výsledkem analýz odborníků z různých oblastí a přináší pohled na to, jaká řešení mohou ovlivnit budoucí podobu ekonomiky a podnikání. Celou zprávu v angličtině si můžete stáhnout zde.

 

Ale přejděme k podstatě tohoto článku: je čas podívat se na budoucí trendy v logistice!

Průmyslový internet věcí

Internet věcí se stal v průmyslu tak populárním, že si jeho použití v této oblasti vysloužilo vlastní pojmenování – průmyslový internet věcí (IIoT). Díky němu mezi sebou různá zařízení používaná v logistických procesech pomocí senzorů a softwaru komunikují a vyměňují si data. Tato data jsou následně analyzována na konkrétních platformách. To umožňuje snížení poruch v průmyslových procesech a přispívá k úspoře času a peněz. Zajímavé je, že naprostá většina dat je produkována stroji připojenými k internetu věcí, nikoli lidmi.

Umělá inteligence

Mnoho společností se snaží odhadnout budoucí chování trhu, aby byly schopny rychleji reagovat na změny na trhu. Umělá inteligence (AI) to výrazně usnadňuje. Své uplatnění najde při výběru optimální trasy pro řidiče kamionu nebo predikci dodacích lhůt. AI je dokonce schopna přiřadit náklad ke konkrétnímu vozidlu.

Dr. Bernhard Rohleder řekl následující: „Logistika je jedním z nejvíce digitalizovaných obchodních sektorů. Nicméně s drony, autonomními systémy a umělou inteligencí bude logistika čelit nejen optimalizaci obchodních procesů, ale skutečné revoluci.“ Umělá inteligence úzce souvisí s automatizací. Je jen otázkou času, kdy nám roboti a drony doručí balíčky až domů a nákladní automobily se stanou zcela autonomními. Za zmínku stojí také automatické vysokozdvižné vozíky nebo roboty, které jsou schopny skenovat zboží a zjistit tak jeho rozměry a váhu.

Cloudová řešení a Big Data

Společností, které implementují technologie cloud computingu, přibývá. Jedním z modelů cloud computingu je Software jako služba (SaaS), na jehož principu funguje i náš software pro plánování nakládky do kontejnerů a kamionů EasyCargo. S jeho pomocí můžete nejen vytvořit a zobrazit optimální 3D plán nakládky, také vám pomůže s výpočtem zatížení na nápravách nebo s vytvářením reportů v různých formátech.

Nepopiratelnou výhodou cloud computingu je jeho integrita a expanze. Logistika a řízení dodavatelského řetězce zahrnuje mnoho procesů, které jsou řešeny odděleně. Je třeba spravovat více zásob, zásilek, účtů. Cloud computing dokáže vše poskytnout na jedné platformě. Jeho schopnost zpracovat veliké množství dat také vede k přesnějším analýzám, například k přesnějšímu sledování zásilek. Právě proces, kdy se generuje velmi velké množství dat z různých zdrojů, která jsou poté analyzována za účelem získání nových poznatků, se nazývá Big Data a patří mezi další trendy moderní logistiky.

Zelená logistika

Péče o životní prostředí je jedním z asi nejdiskutovanějších témat současnosti. Je to dáno jednak legislativou, ale také zvyšujícím se společenským tlakem. Ekologie se zabývá minimalizací nežádoucích dopadů logistických činností na životní prostředí. Týká se například množství vypouštěných výfukových plynů nebo problému se svozem odpadu. Programy recyklace a znovuvyužití jsou stále častěji součástí strategií rozvoje podnikání společností. Již brzy se můžeme setkat s obměnami vozového parku za elektrická nebo autonomní vozidla.

S pojmem zelená logistika souvisí další pojem – zelené sklady. Jedná se o sérii ekologicky šetrných operací zaměřených na snížení spotřeby energie, emisí skleníkových plynů ve skladu a podobně. Právě snižování uhlíkové stopy se stává centrem pozornosti velkého množství společností.

 

Budoucí trendy v logistice: zelená logistika

Zdroj: 29112-ai-1-1024×774.png (1024×774) (dblogistic.pl)

 

V dnešním článku jsme uvedli největší změny, které čekají neustále se rozvíjející logistický průmysl. Pro shrnutí ještě jednou doporučujeme report Logistika 2040, který díky své jednoduchosti vysvětluje všechny trendy bez ohledu na to, zda jste v oboru specialistou či nikoli.

Bartosz Ziółkowski | Publikováno 15. Úno 2022