Bezproblémová konektivita a informace v reálném čase se staly zásadními aspekty každé části našeho života – včetně odvětví logistiky a dodavatelského řetězce. Novou éru efektivity, transparentnosti a kontroly v logistice nastartovala integrace pokročilých technologií pro sledování dopravy, a to především s nástupem internetu věcí (IoT). Přečtěte si více o této revoluční technologii a objevte její potenciál.

 

Monitorovací technologie

Zdroj: www.canva.com

 

Vývoj technologie sledování dopravy a zásilek

Dávno pryč jsou doby, kdy se při sledování stavu zásilky spoléhalo na domněnky a četné telefonáty na zákaznickou podporu. Moderní technologie jako GPS, RFID (radiofrekvenční identifikace), senzory IoT a související aplikace logistiku zásadně změnily.

A inovace stále pokračují. Přeprava bude ještě přesnější v důsledku integrace umělé inteligence (AI neboli Artificial Intelligence) a strojového učení (ML neboli Machine Learning). Navíc kombinací technologií blockchain a IoT je možné vytvořit neměnný záznam o cestě zásilky, čímž se zlepší její sledovatelnost i důvěryhodnost. Podle odhadů společnosti Tarqan se očekává, že do roku 2030 bude robotizováno až 40 % pracovních míst ve skladech.

Některé praktické nástroje se používají již dnes. Skvělým příkladem je software pro plánování nákladu, např. EasyCargo 3D. Stačí zadat rozměry nákladu a nástroj optimálně naloží vámi zvolený kontejner určenými položkami nákladu. Takovýto software dokáže ušetřit až 10 % kapacity nákladního automobilu ve srovnání s ručním plánováním – a tedy i ušetřit čas a snížit náklady.

 

Senzory IoT

Termín „internet věcí“ (IoT) označuje síť bezdrátově propojených zařízení vybavených senzory, softwarem a dalšími technologiemi pro sběr a sdílení dat přes internet.

Senzory IoT rozpoznávají změny ve fyzickém prostředí a převádí je na měřitelné údaje. Výstupy analýz a zpracovaná data se pak předávají dalším zařízením nebo systémům. IoT senzory se vyrábí v různých tvarech a velikostech – v závislosti na druhu dat, která mají zpracovávat. Mezi nejběžnější typy senzorů IoT patří ty zpracovávající údaje o teplotě, vlhkosti, pohybu, tlaku, světle, plynu, zrychlení nebo blízkosti.

Použití v praxi? Společnost Nestlé Purina PetCare – divize Nestlé zabývající se výrobou krmiv a produktů pro domácí zvířata – používá IoT senzory ke sledování pohybu, teploty a vlhkosti svých zásilek krmiv pro domácí zvířata, aby zajistila kvalitu a bezpečnost přepravy.

 

Transparentnost a viditelnost v reálném čase

Jednou z jejich hlavních výhod, kterou moderní technologie sledování dopravy a monitorování nákladu nabízejí, je viditelnost v reálném čase. Díky využití IoT senzorů mohou podniky v reálném čase sledovat polohu, trasu, a dokonce i podmínky prostředí svých zásilek. Tato míra transparentnosti nejenže zvyšuje spokojenost zákazníků, ale také dává společnostem možnost předvídat a zmírňovat případné problémy v dodavatelském řetězci, čímž se snižuje případné zpoždění a garantují včasné dodávky.

 

Lepší sběr dat

Ekosystém pro lepší sledování dopravy a monitorování je do značné míry závislý na IoT zařízeních. Tato zařízení mohou být součástí balíčků pro shromažďování nejrůznějších informací, čímž zainteresovaným stranám poskytují přístup k datům v reálném čase.

U zásilek s vyšší hodnotou a citlivým zbožím poskytují IoT senzory s možností monitorování prostředí další stupeň zabezpečení. Při překročení prahových hodnot teploty, vlhkosti nebo jiných faktorů, mohou vyslat poplašný signál. Technologie IoT také zlepšuje zabezpečení detekcí neoprávněného přístupu, čímž zachovává integritu zboží až do místa určení.

IoT senzory například zajišťují, že se důležité léky přepravují v přijatelném teplotním rozmezí, což pomáhá zachovat jejich účinnost. Jeden z nejlepších příkladů využití IoT senzorů ukazuje přední logistická společnost DHL. Aby zajistila, že přepraví důležitá léčiva v přijatelném teplotním rozmezí, začala do kontejnerů instalovat IoT senzory, které pravidelně kontrolují teplotu.

 

Informovaná rozhodnutí

Sledování dopravy a zásilek v reálném čase je pouze jedním z aspektů dat, která IoT zařízení shromažďují. Prostřednictvím specifických aplikací se také využívají k získávání užitečných poznatků –analýz, předpovědí a návrhů. Na základě shromážděných dat a vnějších proměnných může prediktivní analytika například odhadnout potenciální zpoždění, což umožňuje proaktivně upravit plány dodavatelského řetězce.

 

Zamezení krádežím

V odvětví logistiky jsou krádeže stále velkým problémem – stává se, že je drahý náklad odcizený už během cesty nebo při skladování. Podle zpráv společnosti Verisk Analytics – CargoNet vzrostl v roce 2022 počet krádeží nákladu ve Spojených státech a Kanadě o 20 %. Nejčastěji se kradou nápoje a potraviny, následuje elektronika. V roce 2022 činila celková výše ztrát 223 milionů dolarů.

Zajímavost: S průměrným počtem 274 krádeží na 100 000 lidí je Česká republika druhou nejhorší zemí v Evropě, pokud jde o krádeže automobilů. Navzdory tomu, že ČR má o 84 % menší populaci než Itálie, která je na prvním místě (276 krádeží na 100 000 obyvatel), má jen o 0,7 % méně krádeží aut na 100 000 lidí ročně.

Senzory IoT poskytují nepřetržité sledování polohy nákladu s možností sledování v reálném čase, což umožňuje logistickým manažerům odhalit případné nezákonné odklony od plánované cesty nebo nepředvídané objížďky. Pokud navíc náklad vstoupí do určitých zón nebo je opustí, odesílají příslušné oznámení IoT senzory vybavené geofencingem. Díky tomu jsou logistické společnosti lépe vybavené k řešení jakýchkoli bezpečnostních problémů, což pomáhá předcházet krádežím a urychlit řešení případů odcizeného nákladu.

Udržitelnost životního prostředí

V současnosti, kdy se ekologická udržitelnost stala celosvětovou prioritou, dosahuje logistika obrovských úspěchů při snižování uhlíkové stopy a zavádění ekologicky šetrnějších postupů. Logistika s chytrým využitím IoT stojí v čele této revoluce a nabízí řešení, která nejen zvyšují provozní efektivitu, ale také slouží ekologičtější a udržitelnější budoucnosti. Této revoluci přispívají zdokonalené technologie pro sledování dopravy a monitorování zásilek.

Vylepšené plánování tras je jedním z hlavních způsobů, jak IoT pomáhá životnímu prostředí. Tradiční logistika často vedla k využívání neefektivních tras, které zvyšovaly emise a spotřebu paliva. Poskytovatelé logistických služeb mají nyní díky IoT přístup k nejaktuálnějším informacím o dopravě, počasí a uzavírkách silnic. Díky tomu mohou trasy upravovat a optimalizovat tak, aby zkrátili dobu přepravy a snížili spotřebu paliva. Díky nižší spotřebě paliva dochází i ke snížení emisí, což přímo přispívá k ochraně životního prostředí.

Martina Krupičková | 5. Pro 2023