Pokud sledujete nejnovější trendy a hnutí (i ta, která trvají již několik let), pak pravděpodobně víte, že v mnoha situacích se ve společnosti prosazuje větší zapojení žen. Mnoho lidí poukazuje na nedostatečné množství žen v určitých odvětvích. Dnes se budeme zabývat tím, zda jsou ženy v logistickém průmyslu zastoupeny nedostatečně, či nikoli.

 

Tami Lorenzen-Fanselow je generální ředitelkou FCL Logistics v Carsonu v USA

Zdroj: https://lbbusinessjournal.com/news/female-professionals-in-myriad-of-trade-roles-seek-to-inspire-young-women

 

Všude na internetu se objevují průzkumy a studie, které ukazují, že ženy netvoří ani polovinu celkové pracovní síly v logistickém průmyslu. Počet žen v tomto odvětví činí kolem pouhých 25 %. Průmyslové podniky také s velkou pravděpodobností vyžadují, aby noví zaměstnanci měli vzdělání STEM (věda, technologie, inženýrství, matematika), což je podle některých méně pravděpodobné u žen. Podle Canadian Women’s Foundation zastávají ženy jen asi 25 % míst viceprezidentek a pouze 10 % míst generálních ředitelek. V posledním desetiletí roste počet žen v odvětvích, ve kterých bychom je běžně nenašli. V některých z těchto odvětví, v jejichž čele stojí převážně muži, však stále není poměr mužů a žen vyrovnaný.

Pojďme si tedy říci, zda jsou tato tvrzení platná, nebo ne. Celkově lze tvrdit, že v logistickém průmyslu je málo žen ve vedoucích funkcích. Z osobní zkušenosti jsem však poznal spoustu žen, které tyto vedoucí funkce zastávají, a to nejen díky tomu, že jsem je oslovil prostřednictvím softwaru pro plánování nakládky EasyCargo, jako například mé kolegyně z týmu a uživatelky našeho programu. Logistické odvětví se tváří, jako by ženy nezaměstnávalo a nezáleželo mu na tom, aby v něm pracovaly. Nemyslím si, že je to pravda. Pokud se zamyslíme nad osobními zájmy mezi muži a ženami, je pravděpodobnější, že oboru jako logistika se spíše budou chtít věnovat muži než ženy. Statisticky vzato je možné, že v logistice pracuje málo žen, protože málo žen chce pracovat v logistickém průmyslu.

Pokud jde o to, že ženy pravděpodobně nebudou mít titul STEM, z vlastní zkušenosti si také nemyslím, že je to pravda. Jako studentovi vysoké školy se mi často stává, že v hodinách STEM (např. výpočetní technika, organická chemie, fyzika atd.) vidím více žen než mužů. Ženy i muži mohou být stejně chytří a věnovat se stejnému oboru, pokud oba dostatečně tvrdě pracují. Říci, že ženy pravděpodobně nebudou mít titul STEM, by se také mohlo odvíjet od toho, zda mají o tento obor zájem, a ne na základě toho, zda je jedno pohlaví chytřejší než druhé.

Z pohledu studenta, který se věnuje psychologii a medicíně, jde nakonec o psychologii a genetiku, které stojí za osobním zájmem. Existuje mnoho různých oborů, kde není tolik mužů a mnohem více žen. Příkladem může být ošetřovatelství. V ošetřovatelství je více žen než mužů, protože se běžně setkáváme s tím, že ženy jsou pečlivější než muži a raději se starají o pacienty. Také když jsem procházel systémem veřejného školství, měl jsem často více učitelek než učitelů. Celkově jsou ženy pečovatelštější než muži, takže je logické, že nakonec pracují v profesích, které zabezpečují péči o lidi. To, zda jsou ženy v logistice zastoupeny nedostatečně, může být situačně podmíněno tím, co jsem právě zmínil.

Matthew Vinciguerra | 24. Srp 2022