Dlouho očekávaná funkce – Editor nákladového plánu – byla právě dokončena. Nyní je dostupná všem uživatelům EasyCarga.

Jak upravit nákladový plán?

V EasyCargu proveďte výpočet plánu nakládky kliknutím na tlačítko “Naložit”…

  1. Klikněte na bednu, kterou chcete přemístit levým tlačítkem myši. Tím ji aktivujete.
  2. Objeví se zeleně označená místa, kam je možné bednu umístit. Vyberte nové umístění kurzorem myši.
  3. Kliknutím potvrďte novou pozici bedny.

EasyCargo bedýnku natáčí tak, jak umístění do vybraného místa vyžaduje. V případě, že chcete upravit natočení, klikněte na bedýnku pravým tlačítkem myši. Zobrazí se šipky pro otáčení. Kliknutí na kteroukoliv z nich levým tlačítkem otočí bednu požadovaným směrem.

Poznámka: Uživatel má při úpravě plánu nakládky naprostou volnost. Omezení, jako nestohovatelnost či neklopitelnost bedny, kterými se řídí algoritmus při výpočtu, nejsou zohledněna. Je na zodpovědnosti uživatele, aby uvážil jejich dodržování.

Video o manuální nakládce je dostupné v několika jazycích, a to buď na našem YouTube kanálu, anebo na našich stránkách v příslušném jazyce.

Anna Melounová | Publikováno 10. Srp 2016