Nové

  • API – Umístění výstupu nakládky – nové API pro získání přesné polohy a rotace každé položky v nakládce.

Vylepšeno

  • Lepší systém přiřazování licencí na kartě Uživatelé – jediné zaškrtávací políčko bez ohledu na to, zda má uživatel přiřazenou licenci či nikoli.
  • Objednávkový formulář – políčko pro výběr roční licence v prvním kroku objednávky ukazuje také celkovou cenu k zaplacení, ne pouze cenu za měsíc.
  • Rychlejší načítání aplikace.
  • Dokumentace API nyní výslovně uvádí, že proces nakládky nelze zahájit pomocí rozhraní API, ale musí být proveden osobou.

Opraveno

  • Import položek – možnost importu maximálního počtu položek, ne pouze 250 jako u importu nakládek.
Publikováno 17. Zář 2020