Nowe

  • API – wyjściowe rozmieszczenie ładunku – nowe API pozwala uzyskać dokładne położenie i obrót każdego towaru z załadunku.

Ulepszone

  • Ulepszono system przypisywania licencji w zakładce Użytkownicy – wystarczy kliknąć jedno pole wyboru, aby przypisać albo usunąć licencję użytkownikowi.
  • Formularz zamówienia – pole opcji rocznej licencji w 1 kroku pokazuje teraz także całkowitą cenę do zapłaty, a nie tylko cenę za miesiąc.
  • Szybsze ładowanie strony aplikacji.
  • Dokumentacja API zawiera teraz wyraźną informację, że proces załadunku nie może zostać zainicjowany przez API i musi zostać wykonany przez człowieka.

Naprawione

  • Import towarów do załadowania – od teraz możesz zaimportować maksymalną liczbę towarów, a nie tylko 250, jak w przypadku importu ładunku.
17 wrz 2020