We współczesnym, zglobalizowanym świecie łańcuchy dostaw są niezbędne do zagwarantowania płynnego przepływu towarów od producentów do konsumentów. Istnieje jednak wiele problemów związanych z tą skomplikowaną siecią procedur np. oszustwa, fałszerstwa i brak przejrzystości. Trudności te dotykają nie tylko firmy, ale także klientów, którzy polegają na niezawodności kupowanych towarów. Technologia blockchain stała się skutecznym remedium na te problemy, zapewniając bezprecedensowe bezpieczeństwo i przejrzystość łańcucha dostaw.

 

Łańcuch blokowy

Źródło: www.canva.com

 

Czym jest blockchain?

Technologia rozproszonego rejestru, czyli blockchain, została po raz pierwszy opracowana w celu obsługi kryptowalut, takich jak Bitcoin. Działa ona jako niezmienna, zdecentralizowana baza danych, w której informacje są przechowywane w serii bloków. Bloki te zawierają historię informacji lub transakcji oraz są połączone w łańcuch.

Wyobraźmy sobie blockchain jako cyfrowy zapis, podobny do niezniszczalnego pamiętnika prowadzonego przez grupę przyjaciół. Każda strona w dzienniku jest blokiem, a wszystko, co zostało napisane lub zaktualizowane, jest dodawane do najnowszej strony. Nikt nie może wrócić i zmodyfikować tego, co zostało napisane po opublikowaniu, zachowując poufność i otwartość. Dziennik jest powielony i udostępniany wszystkim członkom grupy, a nie przechowywany w domu jednej osoby. Jest to więc nie tylko bezpieczne, ale także wspólne prowadzenie dokumentacji. Oto kilka kluczowych cech blockchain.

Decentralizacja

Blockchain ma zdecentralizowaną kontrolę w przeciwieństwie do konwencjonalnych scentralizowanych baz danych, które są kontrolowane przez jedną stronę. Oznacza to, że kopia rejestru jest przechowywana przez wiele stron lub węzłów. Pojedynczy punkt awarii jest mniej prawdopodobny dzięki tej decentralizacji, co również poprawia bezpieczeństwo.

Mechanizmy konsensusu

Techniki konsensusu są wykorzystywane przez sieci blockchain do walidacji i dodawania nowych bloków. Najpopularniejszą z nich jest Proof of Work (PoW), w której strony, często nazywane górnikami, muszą rozwiązywać trudne problemy arytmetyczne, aby dodawać nowe bloki. Proof of Stake (PoS) to kolejny proces konsensusu, w którym walidatorzy są wybierani na podstawie ilości posiadanych tokenów.

Kryptografia

Dostęp do danych może być kontrolowany, a transakcje zabezpieczone za pomocą kryptografii. Oprócz zapewnienia pewnego stopnia bezpieczeństwa i prywatności, klucze prywatne i publiczne są wykorzystywane do uwierzytelniania użytkowników.

W jakich branżach możemy znaleźć blockchain?

Potencjał technologii blockchain wykracza daleko poza jej zastosowanie w kryptowalutach, o czym być może nie wiesz. Poza wirtualnymi walutami elastyczność blockchain doprowadziła do przełomowych zastosowań w wielu branżach. Obecnie wykorzystanie blockchain jest minimalne, ale jego zdolność do adaptacji może przekształcić przemysły na całym świecie. Dotyczy to właściwie wszystkiego – od transakcji finansowych po bezpieczne przechowywanie informacji dotyczących opieki zdrowotnej, a także uproszczenie procedur związanych z nieruchomościami. Przyjrzyjmy się wpływowi blockchain na te obszary:

1. Kryptowaluty

Matka blockchainu. Technologia blockchain napędza waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin, Ethereum i wiele innych, umożliwiając wymianę peer-to-peer. Blockchain gwarantuje, że transakcje te są przejrzyste i bezpieczne.

 

Kryptowaluta

Źródło: www.canva.com

2. Finanse

Technologia blockchain może całkowicie odmienić branżę bankową. Blockchain znajdzie swoje zastosowanie w płatnościach transgranicznych, zmniejszając koszty i czas związany z wysyłaniem pieniędzy za granicę. Blockchain umożliwia również emisję aktywów cyfrowych, takich jak obligacje i akcje.

Należy jednak pamiętać, że pomimo tych korzyści, przyjęcie technologii blockchain w sektorze bankowym może wymagać dostosowań prawnych i współpracy w całej branży.

Na przykład cyberbezpieczeństwo. Blockchain poprawia bezpieczeństwo na wiele sposobów, ale nie jest odporny na nowe ataki. Konieczna może być współpraca sektora bankowego w celu stworzenia silnych mechanizmów cyberbezpieczeństwa, które uzupełnią cechy blockchain. Innym przykładem może być cyfrowa tożsamość. Technologia blockchain może umożliwić zdecentralizowane i bezpieczniejsze systemy tożsamości cyfrowej. Ujednolicone, prawnie uznane standardy identyfikacji cyfrowej oraz współpraca między bankami i agencjami rządowymi w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych i prywatności mogą być niezbędne do wdrożenia takich systemów.

3. Opieka zdrowotna

Blockchain zapewnia prywatność pacjentów i integralność danych przy jednoczesnym bezpiecznym przechowywaniu i wymianie dokumentacji medycznej. Dzięki wykorzystaniu kluczy prywatnych i publicznych, technologia blockchain oferuje kontrolowany przez pacjenta dostęp do danych medycznych. Każdy pacjent posiada odrębny zestaw kluczy kryptograficznych, w tym klucz prywatny znany tylko pacjentowi i współdzielony klucz publiczny. Gdy pracownik służby zdrowia lub badacz chce uzyskać dostęp do danych pacjenta, może on udzielić zgody, dostarczając wymagane klucze kryptograficzne.

4. Nieruchomości

Blockchain przekształca rynek nieruchomości, zapewniając zdecentralizowany, odporny na manipulacje mechanizm. Stały rejestr zapewnia przejrzyste dane własności, zmniejszając tym samym ryzyko nieuczciwych roszczeń. Inteligentne kontrakty automatyzują procedury jak np. transfery własności, ograniczając oszustwa i eliminując potrzebę pośredników.

Informacje o nieruchomościach w łańcuchu bloków np. tytuły własności i dokumenty prawne, poprawiają dostępność i zmniejszają zależność od możliwych do podrobienia dokumentów papierowych. Niemodyfikowalne zapisy zapewniają odporną na manipulacje historię własności i transakcji, znacznie obniżając ryzyko oszustwa. Co więcej, blockchain redukuje pracę papierkową dzięki wykorzystaniu zapisów cyfrowych.

Czym są inteligentne kontrakty? Inteligentne kontrakty to programy i protokoły, które definiują zasady i warunki wykonywania transakcji między dwiema lub więcej stronami. Zasady te są częścią inteligentnego kontraktu, który gwarantuje transakcje blockchain między dwiema anonimowymi stronami bez potrzeby posiadania centralnego organu (pośrednika), w którym obie strony pokładałyby swoje zaufanie.

 

Nieruchomość

Źródło: www.canva.com

 

5. Administracja publiczna

Technologia blockchain ma kluczowe znaczenie dla cyfrowej transformacji sektora publicznego pod względem usprawnienia administracji, prowadząc do redukcji kosztów i czasu. Ponadto podnosi poprzeczkę w zakresie dostępności usług, bezpieczeństwa, niezawodności i przejrzystości.

Jednym z doskonałych przykładów jest system głosowania. Blockchain usprawnia elektroniczne systemy głosowania, zapewniając niezmienny zapis, który zapobiega manipulowaniu głosami. Ze względu na swoją transparentność, wszyscy uczestnicy mogą niezależnie zweryfikować proces głosowania, zmniejszając możliwość manipulacji.

Techniki kryptograficzne chronią tożsamość wyborców, jednocześnie ograniczając nieautoryzowany dostęp i oszustwa. Inteligentne kontrakty automatyzują weryfikację, sprawdzanie uprawnień i prawidłowe obliczanie wyników. Podczas gdy szyfrowanie zapewnia anonimowość wyborców, odporność blockchain na manipulacje czyni go bardzo bezpiecznym. Pomimo ograniczeń jak np. dostępność i użyteczność, blockchain jest atrakcyjną technologią zwiększającą integralność elektronicznych systemów głosowania.

 

Co z blockchain w łańcuchu dostaw?

Istnieje wiele technologii, które przenoszą łańcuch dostaw na wyższy poziom, ale technologia blockchain jest siłą napędową zbliżającej się radykalnej zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Pięć głównych aspektów wpływu blockchain na łańcuchy dostaw – niezmienność, przejrzystość, inteligentne kontrakty, wykrywalność i dane w czasie rzeczywistym – zostanie omówionych w tej sekcji. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, tworząc sieć łańcucha dostaw, która jest bezpieczniejsza, bardziej efektywna i przejrzysta. Przed zagłębieniem się w odpowiedzi oferowane przez technologię blockchain kluczowe jest zrozumienie głównych problemów, przed którymi stoi obecnie zarządzanie łańcuchem dostaw.

Trudności te są następujące:

Fałszowanie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że 3% światowego handlu stanowią produkty podrobione lub pirackie. Oprócz szkodzenia reputacji prawdziwych firm podrabiane towary mogą poważnie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu klientów.

Brak przejrzystości

Nieprzejrzysty charakter tradycyjnych łańcuchów dostaw utrudnia śledzenie ścieżki towarów od ich miejsca pochodzenia do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Ten brak transparentności może skutkować podatnością na zagrożenia i nieefektywnością.

Nadużycia i błędy

Transakcje w łańcuchu dostaw są podatne na oszustwa i ludzkie błędy. Obecnie istnieje duża szansa, że technologia blockchain poprawi dokładność danych w branży łańcucha dostaw. Eksperci w tej dziedzinie szacują, że od 35 do 40% danych w obecnych systemach łańcucha dostaw może być błędnych lub wadliwych (supplychaindive.com, 2019). Przyczynia się to do zarówno strat pieniężnych, jak i przerw w działalności.

Niewydolność

Nieefektywność łańcucha dostaw prowadzi do zwiększonych wydatków, przestojów i marnotrawstwa. Tę nieefektywność pogarsza brak danych i koordynacji w czasie rzeczywistym.

Przyjrzyjmy się teraz, jak technologia blockchain zmienia sposób, w jaki nadzorujemy przepływ towarów od producenta do klienta:

  • Niezmienność: Bloku nie można usunąć ani zmienić po dodaniu go do łańcucha. Ta cecha gwarantuje integralność danych i zwiększa zaufanie korzystających z blockchainu.
  • Przejrzystość: Technologia blockchain oferuje wspólny rejestr, który jest dostępny dla wszystkich autoryzowanych uczestników łańcucha dostaw. Ta transparentność promuje odpowiedzialność i zaufanie.
  • Wykrywalność: Pomimo wielu sposobów na śledzenie kontenerów transportowych, do tej pory nie było możliwości śledzenia samych towarów. Dzięki technologii blockchain można śledzić każdy etap łańcucha dostaw produktów, co umożliwia szybką identyfikację i reakcję na problemy.

Dane w czasie rzeczywistym: Blockchain umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym, co usprawnia współpracę i podejmowanie decyzji.

Wykorzystaj blockchain w Twojej firmie

Wykorzystanie technologii blockchain do zabezpieczenia usług transportowych wymaga inteligentnej i precyzyjnej strategii. Wymienione powyżej podstawowe cechy technologii blockchain mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo i wydajność operacji. Poniżej dowiesz się, dlaczego powinieneś używać właśnie blockchain, aby Twoje usługi transportowe były bezpieczne.

Korzystanie z łańcucha bloków zapewnia zaufanie i niepodrabialny zapis transakcji poprzez generowanie wspólnego rejestru dostępnego dla wszystkich uprawnionych stron. Przejrzystość ta ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu podrabiania towarów, zmniejszaniu ryzyka przedostawania się fałszywych produktów do łańcucha dostaw i ochronie integralności transportowanych towarów.

Ponadto wykorzystanie łańcucha bloków zwiększa bezpieczeństwo, zapewniając niezmienną i natychmiast dostępną historię ścieżki każdego towaru. Ta zwiększona ekspozycja zniechęca do wrogich działań, tworząc poczucie odpowiedzialności i zaufania między zainteresowanymi stronami. Transparentność blockchain zapewnia, że każdy uczestnik może zweryfikować ważność i pochodzenie transportowanych towarów, wzmacniając ogólne ramy bezpieczeństwa usług transportowych.

Dzięki inteligentnym kontraktom można zautomatyzować i zabezpieczyć umowy w procedurach transportowych. Wymuszają one ustalone kryteria, zapewniając przestrzeganie warunków przed przejściem do następnego etapu podróży. Inteligentne kontrakty eliminują potrzebę pośredników, obniżając ryzyko oszustw i konfliktów. Zainspiruj się innymi firmami, które już zaczęły korzystać z blockchain.

 

Łańcuch blokowy 2

Źródło: www.canva.com

 

Dlaczego i jak firmy wykorzystują obecnie blockchain?

Wiele firm korzysta z technologii blockchain w celu usprawnienia i ochrony swoich procedur łańcucha dostaw. Blockchain staje się rozwiązaniem w takich kwestiach, jak powstrzymywanie rozprzestrzeniania się podrobionych towarów, zwiększenie przejrzystości, śledzenie pochodzenia towarów i polepszenie ogólnej wydajności operacyjnej.

Zapobieganie fałszerstwom

W wielu branżach podrabianie towarów jest poważnym problemem, ale blockchain zapewnia silną obronę przed tym problemem. Badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia wykazało, że nawet 10% leków dostępnych obecnie na rynku to podróbki. Firmy farmaceutyczne, takie jak Pfizer, nawiązały współpracę z dostawcami blockchain w celu śledzenia i potwierdzania legalności swoich towarów. Firmy mają nadzieję, że wykorzystanie blockchain ograniczy podróbki do minimum.

 

Pfizer

Źródło: www.canva.com

 

Sektor motoryzacyjny mierzy się z problemem podrabianych części, które mogą obniżyć wydajność i bezpieczeństwo. Producenci i start-up o nazwie VeChain połączyli siły w celu wykorzystania technologii blockchain. Zmniejszyło to występowanie podrobionych części samochodowych, umożliwiając konsumentom potwierdzenie ich legalności.

Innym świetnym przykładem są luksusowe marki, takie jak Louis Vuitton, które wykorzystują kody QR lub znaczniki RFID do przypisania unikalnej tożsamości do każdego przedmiotu, który nabywcy mogą zeskanować za pomocą aplikacji lub strony internetowej opartej na blockchain. Ta bezpośrednia weryfikacja pobiera niezmienne dane z łańcucha bloków, ilustrując drogę produktu od produkcji do sprzedaży. Z racji, że blockchain jest zdecentralizowany i odporny na manipulacje, konsumenci uzyskują dokładne i wiarygodne informacje o pochodzeniu produktu, walcząc z rynkiem podrobionych przedmiotów luksusowych i udzielając się w zaangażowanie marki w autentyczność.

Poprawa transparentności

Z kilku powodów m.in. zrównoważonego rozwoju i etycznego pozyskiwania surowców łańcuchy dostaw muszą być przejrzyste. Technologia blockchain jest wykorzystywana przez firmy takie jak De Beers i Everledger do śledzenia pochodzenia diamentów i upewnienia się, że nie są to „krwawe diamenty”, które są wykorzystywane do finansowania wojen. W rezultacie łańcuch dostaw diamentów jest bardziej przejrzysty.

Zastosowanie technologii blockchain w branży spożywczej zwiększa transparentność, umożliwiając konsumentom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o źródłach kupowanej żywności, jednocześnie przyspieszając proces śledzenia skażonych produktów. Oprócz zwiększenia zaufania konsumentów ta dodatkowa warstwa otwartości działa jako krok zapobiegawczy przeciwko potencjalnym chorobom przenoszonym przez żywność. Walmart i IBM nawiązały współpracę w celu wykorzystania technologii blockchain do śledzenia pochodzenia produktów spożywczych. Dzięki temu zanieczyszczone towary mogą być teraz szybciej wycofywane, chroniąc bezpieczeństwo klientów.

 

Walmart

Źródło: www.canva.com

 

Wpływ na środowisko, dziecięca siła robocza i etyczne pozyskiwanie to problemy w łańcuchu dostaw kakao. Technologia blockchain jest wykorzystywana przez firmy takie jak Hershey i Barry Callebaut do śledzenia drogi ziaren kakaowca od farmy do klienta. Zwiększa to transparentność i gwarantuje, że kakao jest pozyskiwane w sposób etyczny i produkowane w sposób odpowiedzialny.

Zwiększona wydajność łańcuchów dostaw

Zastosowanie technologii blockchain zaowocowało znacznym wzrostem wydajności. Maersk, znana globalna firma transportowa, i IBM współpracowały w celu opracowania platformy opartej na blockchain, zaprojektowanej do zarządzania światowymi łańcuchami dostaw. Przyznali oni 20% spadek wydatków na transport i logistykę, co przypisali głównie zwiększonej wydajności i przejrzystości blockchain.

W 2018 r. firma Walmart przeprowadziła próbę wykorzystania technologii blockchain do śledzenia drogi paczki pokrojonego mango. Zlokalizowanie pochodzenia mango zajęło zaledwie 2,2 sekundy. Szybkość, z jaką wykonano zadanie, które zwykle zajęłoby prawie tydzień, pokazuje przydatność technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

 

Mango

Źródło: www.canva.com

 

Jeden z największych sprzedawców internetowych na świecie, Amazon, wykorzystuje technologię blockchain do poprawy efektywności łańcucha dostaw, obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia dokładności zamówień.

Jeśli interesujesz się nowymi technologiami, ale blockchain wydaje się zbyt twardym orzechem do zgryzienia, zalecamy wypróbowanie oprogramowania do planowania załadunku jak na przykład EasyCargo. Jest to skuteczne narzędzie do załadunku kontenerów transportowych, co pozwala zaoszczędzić koszt i czas. Program pomaga firmom zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni i zwiększa wydajność łańcucha dostaw poprzez optymalizację ładunku towarów do kontenerów, palet lub ciężarówek.

Bartosz Ziółkowski | 21 lis 2023