Żyjemy w świecie globalizacji. Jest to na tyle intensywne zjawisko, że wiele rzeczy zdążyło się już zmienić do czasu zakończenia tego zdania. To samo dotyczy w zasadzie wszystkich branż we współczesnym świecie. W przypadku firm logistycznych i transportowych może nawet nieco bardziej. Aby móc utrzymać rdzeń dzisiejszej zglobalizowanej gospodarki, jakim jest łańcuch dostaw, niemal nieustannie wprowadzane są nowe technologie. Do nich należą również systemy śledzenia kontenerów online, które są istotne dla obecnego rynku.

 

Systemy śledzenia kontenerów online

Źródło: www.canva.com

 

Czym jest system online do śledzenia kontenerów?

System śledzenia kontenerów to narzędzie, które umożliwia specjalistom z dziedziny logistyki monitorować ruch przesyłek i kontenerów transportowych w czasie rzeczywistym. Mówiąc prościej, dzięki zastosowanej technologii śledzenia – takiej jak np. GPS, RFID lub śledzenie satelitarne – jesteś w stanie dokładnie zobaczyć, gdzie znajduje się obserwowana przesyłka w danym momencie.

Systemy śledzenia dostarczają również innych przydatnych informacji poza lokalizacją, takich jak aktualny status kontenera lub jego stan. Możesz mieć swoją przesyłkę pod kontrolą i śledzić ewentualne opóźnienia na wczesnym etapie, dzięki czemu masz możliwość natychmiastowej reakcji. Systemy śledzenia online są szeroko wykorzystywane w branży logistycznej i spedycyjnej, ponieważ pomagają poprawić jakość usług, a także zmniejszyć koszty i ryzyko.

Dlaczego śledzenie kontenerów online jest istotne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zacząć od innego. Jakie są zagrożenia, które mogą wystąpić podczas transportu i spowodować ewentualne uszkodzenia lub inne przeszkody? Procesy łańcucha dostaw są już i tak skomplikowane, ale oprogramowanie do śledzenia przesyłek online oferuje pomocną dłoń podczas tych operacji. Jeśli zlokalizujesz przesyłkę i będziesz mieć ją pod kontrolą, możesz zminimalizować ryzyko kradzieży, uszkodzenia lub utraty.

Z drugiej jednak strony, systemy śledzenia przesyłek online mogą pomóc zaoszczędzić mnóstwo czasu Tobie lub Twoim pracownikom. Gdyby musieli sprawdzać każdą przesyłkę ręcznie, z pewnością zajęłoby im to więcej czasu i wysiłku niż proste otwarcie systemu z przeglądem lokalizacji i statusu wszystkich przesyłek.

Zalety systemów śledzenia

O niektórych korzyściach już wspomnieliśmy. Z racji, że praktyka czyni mistrza, oto wszystkie główne korzyści płynące z korzystania z internetowych systemów śledzenia kontenerów.

  • Śledzenie w czasie rzeczywistym: Największą korzyścią jest możliwość natychmiastowego sprawdzenia lokalizacji i statusu przesyłki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów wymagających natychmiastowej uwagi.
  • Usprawniona obsługa klienta: Wybierz system, który umożliwia udostępnianie klientom określonych informacji o przesyłkach. Dostarczanie dokładnych i aktualnych danych na temat statusu lub lokalizacji ładunku pomaga budować zaufanie i zwiększa lojalność konsumencką.
  • Redukcja ryzyka: Korzystanie z rozwiązań do śledzenia kontenerów online prowadzi do zmniejszenia ryzyka niewłaściwego obchodzenia się z ładunkiem w trakcie transportu. Dzięki szybkiemu wykrywaniu potencjalnych zagrożeń pracownik odpowiedzialny za przesyłkę może odpowiednio zareagować.

Zwiększenie wydajności: Systemy śledzenia kontenerów i ciężarówek mogą pomóc w usprawnieniu łańcucha dostaw poprzez skrócenie czasu potrzebnego na dotarcie ładunku do miejsca przeznaczenia. To z kolei obniża koszty i zwiększa wydajność operacyjną.

Systemy

Wybór najlepszego systemu może być nieco trudny. “Najlepsze” oprogramowanie do śledzenia kontenerów może się różnić w zależności od konkretnych potrzeb firmy. Dlaczego należy pamiętać, że ważne jest, aby ocenić każdy system indywidualnie w oparciu o pewne kryteria. Oto kilka obecnie najlepszych systemów śledzenia kontenerów online.

1. Maersk Line

Ta firma spedycyjna z zaawansowanym system śledzenia kontenerów jest częścią Maersk Group, jednej z największych firm logistycznych na świecie. System dostarcza podstawowe funkcje, takie jak śledzenie w czasie rzeczywistym, a także bardziej szczegółowe informacje.

2. CargoSmart

CargoSmart to platforma wykorzystująca technologię przetwarzania w chmurze, która zapewnia kompleksowe śledzenie kontenerów i podgląd łańcucha dostaw. System wykorzystuje zaawansowaną analitykę i algorytmy uczenia maszynowego, aby zapewnić cenny wgląd w operacje wysyłkowe.

3. MarineTraffic

MarineTraffic to platforma do śledzenia statków i analizy sytuacji na morzu, która oferuje unikalny wgląd w ruch statków na całym świecie. MarineTrafiic zapewnia potężne narzędzie do monitorowania statków przewożących ładunki suche lub mokre. Ponadto MarineTraffic oferuje również rozwiązanie Visibility for Containers, umożliwiające śledzenie kontenerów w czasie rzeczywistym. Narzędzie to wykracza poza podstawowe śledzenie, dostarczając precyzyjnych i aktualnych danych na temat szacowanego czasu przybycia do miejsc postoju, aż do ostatecznego miejsca docelowego przesyłki. W przeciwieństwie do innych systemów prognozowane wartości MarineTraffic są niezależne od przewoźnika, zapewniając dokładność i spokój dla operacji logistycznych.

4. INNTRA

INNTRA to wiodąca platforma do śledzenia i rezerwacji kontenerów, która łączy spedytorów, przewoźników i dostawców usług logistycznych. Oferuje informacje o śledzeniu w czasie rzeczywistym, e-fakturowanie i inne funkcje usprawniające proces wysyłki.

5. Evergreen Line

Evergreen Line dostarcza oprogramowanie online do śledzenia kontenerów Evergreen. Podobnie jak inne zaawansowane systemy śledzenia, oferuje ono niezawodne śledzenie i monitorowanie ładunków skonteneryzowanych w czasie rzeczywistym. Ponadto zapewnia szereg funkcji, w tym zarządzanie harmonogramem oraz śledzenie statków i przesyłek.

Bartosz Ziółkowski | 9 maj 2023