Jeśli wysyłasz swoje dokumenty załadunkowe do innych partnerów biznesowych, dodana przez nas nowa funkcjonalność okaże się przydatna. Możesz teraz dodać logo swojej firmy do raportów i sprawić by Twoje dokumenty stały się materiałami firmowymi.

Aby wstawić logo, należy edytować profil firmy. Można się do niego dostać poprzez zakładkę profilu znajdującą się w prawym górnym rogu.

 

Nowa cecha

 

W swoim profilu zobaczysz sekcję Profil użytkownika, a poniżej Profil firmy. Pierwszym polem w profilu firmy, które nas interesuje, jest Logo firmy. Aby przesłać logo, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik, który chcesz przesłać. Plik musi być w formacie jpg, jpeg, png lub bmp, a maksymalny dozwolony rozmiar to 2 MB.

 

Profil firmy

 

Po wybraniu pliku kliknij przycisk Załaduj, aby wyświetlić podgląd przesłanego pliku.

 

Logo Firmy

 

Aby sprawdzić, czy wszystkie raporty będą zawierać logo firmy, wróć do zakładki planowania ładowania i wybierz przycisk Drukuj raport w prawym dolnym rogu. Kliknij opcję Widoki podstawowe. W nowym oknie pojawi się podgląd raportu wynikowego wraz z logo firmy.

 

Zaladunek

 

Od teraz wszystkie raporty, w tym raport krok po kroku, będą zawierać logo firmy. Jeśli chcesz utworzyć raport, który nie zawiera logo, po prostu przejdź ponownie do zakładki profilu i wybierz opcję Usuń logo w Profilu firmy.

Wystarczy, że jeden użytkownik doda logo do profilu, a pojawi się ono automatycznie dla wszystkich użytkowników danej firmy. Usuwanie lub zmiana logo działa w ten sam sposób. Jeśli jeden użytkownik zmieni lub usunie logo, zmiana ta zostanie automatycznie nadpisana dla wszystkich użytkowników.

 

Bartosz Ziółkowski | 2 lis 2023