Naprawione

  • Naprawiono nowy algorytm ładowania towarów na kwadratowe palety (wyznaczanie rotacji towarów nie było prawidłowe).
9. 06. 2022