Naprawione

  • Rozwiązano problem, w którym panel wynikowy był zamykany po usunięciu wszystkich towarów z planu w trybie ręcznej modyfikacji załadunku, co uniemożliwiało manualne załadowywanie towarów.
  • Przywrócono tekst Ignoruj limity wagowe podczas ładowania na dole ekranu, który zniknął w ostatniej wersji planu załadunku krok po kroku.
10 kwi 2020