Naprawione

  • Poprawiono formularz edycji danych użytkownika w spisie użytkowników w wersji katalońskiej programu
1 lut 2023